search

Kom godt i gang med Natur og Teknologi

Vi har her behandlet et par produkter/produktgrupper, som kan anvendes i Natur og Teknologi.

Blyfri lodning

Loddetin

Traditionelt har man tilsat bly til loddetin for at sænke smeltepunktet og for at gøre loddetinnet billigere. Mange blandinger af metaller har et blandingsforhold, hvor smeltepunktet er lavere end for hver af de to. Den blanding, der giver det laveste smeltepunkt, kaldes den eutektiske blanding. For bly-tin er det 61,9% tin, hvor smeltepunktet er 183 °C. Typisk har man dog benyttet et andet blandingsforhold for at sikre andre fysiske egenskaber ved lodningen. 

Imidlertid er bly sundhedsskadeligt og Arbejdstilsynet anbefaler, at skoleelever ikke benytter blyholdig loddetin (AT meddelelse nr. 4.01.7) 

Loddekolben 

Temperaturen på spidsen af en loddekolbe er sædvanligvis rigelig høj til at smelte loddetinnet. For de Antex loddekolber vi fører, er temperaturen 370 – 420 °C. Alligevel kan man opleve, at det blyfri loddetin ikke slipper loddekolbens spids. Dette skyldes ofte, at loddespidsen er blevet slidt. Bliver loddekolben først slidt, så kobberet er synligt, tæres spidsen hurtigt af det flus-middel, der er i loddetinnet. Dette problem er særlig fremtrædende ved blyfri lodning, hvor flusmidlet er noget kraftigere ætsende end ved almindeligt loddetin. Resultatet er, at loddetinnet vanskeligere slipper loddespidsen, hvilket opleves som om loddekolben ikke er varm nok. 

Har I problemer med, at lodningerne ikke fungerer, så prøv at skifte spids inden I køber nye loddekolber. Det er betydeligt billigere. 

Vedligeholdelse af din loddekolbe

Loddespidsens levetid forlænges betragteligt, hvis spidsen holdes ”våd” (dvs. belagt med tin). En ”tør” spids vil hurtigere miste den beskyttende belægning og blotlægge det rene kobber. 

Vi anbefaler anvendelse af Tip Activator (Varenummer 647550). Den varme loddespids dyppes i produktet, hvorved en beskyttende film lægger sig på spidsens overflade. Dette udsætter oxidering og tæring af spidsen.

En allerede oxideret spids vil ofte kunne gøres brugbar igen, ved at der gentagende gange dyppes i henholdsvis Tip Activator og renses med loddesvampen.

Andre loddeprodukter

Antex tilbyder også loddestationer, gasloddekolber, komplette sæt med alt til loddeopgaven samt et bredt sortiment af specielle loddespidser. Har du specielle ønsker, så kontakt os.

GPS

Brug af GPS i undervisningen giver mange nye muligheder. 

Vi har bl.a. udfærdiget en vejledning til bestemmelse af jordens omkreds og arealopmåling.
Vejledningen findes her

Vibeke Reinhardt fra fysik-kemi lærerforeningen har skrevet en artikel om brug af GPS i undervisningen. Artiklen har hun velvilligt stillet til rådighed for os. 

Hvilken GPS skal man vælge? 

Vi har valgt et bredt sortiment af Garmins håndholdte GPS'er. Som så meget andet er der stor forskel på prisen og de ting, GPS'en kan. Nogle af de afgørende forskelle er, om der er indbygget kort i GPS'en og i så fald hvilket, samt om der er mulighed for at installere ekstra kort.

Links til det videre arbejde med GPS og kort

Gratis kort til din GPS
OpenStreetMap er et projekt, der sigter på at oprette og udgive frie geografiske data, så som vejkort til alle som ønsker dem. Projektet blev startet fordi de fleste kort, som du tror er fri, faktisk har juridiske eller tekniske restriktioner på deres brug, som forhindrer folk i at bruge dem på en kreativ, produktiv eller uventet måde.

Hver uge generes et nyt kort over Danmark som er lige til at lægge på din Garmin GPS. Kortet hentes her 

Du kan også bruge kortet og se detaljeringsgraden på din computer.

Her kan du læse mere om hele ideen bag OpenSteetMap.

keyboard_arrow_up