search

Giftrekvisitioner

Folkeskoler

Folkeskoler skal have en giftrekvisition for at kunne købe stoffer og kemikalier, der er mærket ”Giftigt” (T).

Rekvisitionen skal udstedes hos nærmeste politi. Hvis politiet giver tilladelse til, at skolen må indkøbe det giftige stof, fremsendes denne tilladelse til os (originalen), hvorefter vi ekspederer ordren. 

OBS: I praksis afvises langt de fleste ansøgninger, da de giftmærkede stoffer altovervejende er giftmærkede pga. kræftrisikoen, og dette område reguleres meget strengt. At skolen opnår tilladelsen betyder ikke, at man automatisk får lov at beholde stoffet af Arbejdstilsynet.

Gymnasier

Gymnasier, tekniske skoler, seminarier, SOSU-skoler og lignende skal ikke have denne gifttilladelse, men kan frit bestille stoffet til undervisningsformål.

Virksomheder

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder. Dette gøres her.

Vi skal modtage denne meddelelse som orientering.

keyboard_arrow_up