search

I laboratoriet

Undervisningsministeriet har udarbejdet et regelsæt for laboratoriearbejde, der kan benyttes alt efter, hvilket niveau undervisningen har og hvilke behov man har:

 • Forbered arbejdet, inden du går i laboratoriet, således at du er klar over hvad du skal arbejde med, og hvordan dette gøres 
 • Du skal altid sikre dig, hvor sikkerhedsudstyret (øjenskylleflasker, nødbruser, udgange, brandslukningsudstyr mm.) er placeret og vide, hvordan det virker 
 • Du skal vide hvilke sundhedsfarlige stoffer du benytter i øvelsen 
 • Overtøj og tasker skal anbringes således, at de ikke er i vejen for dig selv og andre, bedst hvis det er udenfor laboratoriet 
 • Brug altid kittel som er knappet eller forklæde. Tag kitlen af inden du forlader laboratoriet 
 • Hvis du bruger kontaktlinser, skal du altid benytte sikkerhedsbriller 
 • Når det er påkrævet skal der benyttes sikkerhedsbriller 
 • Hvis du spilder, tør op med det samme. Husk at tørre kemikalieflaskerne af
 • Hvis du har langt hår, sæt det op 
 • Smag aldrig på og lugt aldrig direkte til kemikalier 
 • Brug altid pipettebold ved afpipettering 
 • Brug aldrig åben ild, når der er brandfarlige stoffer i lokalet 
 • Arbejd altid i stinkskab, når du arbejder med sundhedsfarlige, flygtige, let antændelige eller stærkt ildelugtende kemikalier 
 • Brug de værnemidler der er påbudt 
 • Hæld aldrig kemikalier tilbage i beholderen 
 • Sørg for at bortskaffe kemikalier på rette vis 
 • Ryd op og gør rent efter dig 
 • Vask altid hænder når du forlader laboratoriet 
 • Lad være med at lege i laboratoriet 
 • Overtrædelse af ovenstående medfører bortvisning fra laboratoriet
keyboard_arrow_up