search

Ofte stillede spørgsmål - Kemi

Her kan du læse svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi møder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Under de enkelte kemikalier i e-butikken ligger også sikkerhedsdatabladene i elektronisk format (pdf). Der er datablade på H- og P-mærkede stoffer og produkter, samt på de produkter, der indeholder mindst 1% af et faremærket stof.

 

Kært barn har mange navne og sådan er det også med kemikalier.

Søger du efter noget uden held, er det måske fordi, du bruger et andet navn. Vi prøver i beskrivelsen af kemikalierne at tilføje andre navne, men er slet ikke færdig med dette arbejde. 
Fortvivl ikke men søg hjælp i dette regneark, der "oversætter" navne. (Søg i regnearket med Ctrl. b)

 

Vi sælger ikke længere glucoseopløsning, fordi holdbarheden ikke er god nok. Køb i stedet ren glucose (varenummer 832500) og lav selv fx en 10% opløsning.

 

Prøv at kontakte os. Vi kan levere næsten alle kemikalier indenfor 4-5 arbejdsdage gennem vores samarbejdsaftaler med bla. VWR, Sigma, Fluka, Buch & Holm, Fischer Scientific mfl.

Jo flere oplysninger du kan give (CAS-nummer, formel, renhed/kvalitet og lignende), jo hurtigere kan vi finde varen og give dig en pris.

 

Kært barn har mange navne.. Præparatglas, durhamrør, Ellemanrør, bananflueglas, koagulationsrør, Widalrør osv. Vi kan levere en masse forskellige glas til specialformål, hvad enten det er med eller uden krave, skruelåg, rund eller flad bund osv. Bed os om et tilbud på en konkret type glas?

 

Det kan vi!

Send en email med alle de oplysninger du kender på stoffet, så vender vi hurtigt tilbage med et tilbud. Du kan normalt have varerne 4-5 arbejdsdage efter bestillingen.

 

Selvom nitrogen som gasart i sig selv ikke er faremærket, er der alvorlige risici forbundet med håndteringen af flydende nitrogen. Ved spild vil væsken hurtigt fordampe og fortrænge ilt i lokalet. Der er desuden risiko for øjeblikkelige og alvorlige forfrysninger ved kontakt med væsken, dampene eller uisolerede beholdere indeholdende væsken. Vi har derfor valgt ikke at markedsføre flydende nitrogen. Kontakt evt. AGA eller Strandmøllen.

 

Vi sælger molekylemodeller fra engelske Molymod, men det er mest som illustration af krystalstrukturer og altså ikke enkle atommodeller. I samme kategori finder du også orbitalmodeller som byggesæt til opbygningen af molekyler og orbitaler. I øvrigt kan følgende gratis program anbefales til orbitalberegninger (det anbefales at downloade både manual og eksempelfil).

 

Vi leverer ikke færdig tøris (prøv at kontakte AGA), men i stedet CO2-trykflaske med stigrør (072570) og en tørisopsamler (varenummer 073080) til at montere herpå.

 

For at lave tøris med tørisopsamleren, er det afgørende, at trykflasken leverer flydende CO2. Dette sikres ved at anvende en CO2-flaske med stigrør, så flasken "tappes" fra bunden, hvor væsken befinder sig. Desuden må flasken ikke være næsten tom. Har man en normal CO2-flaske kan man forsøge at lægge den vandret og forsigtigt hælde af flasken, så kan man i de fleste tilfælde også få lavet tøris med opsamleren.

 

Vi sælger heliumgas af laboratoriekvalitet, der er en alt for ren og dyr gas at anvende som til at puste balloner op med. Prøv i stedet at søge efter ballongas.

 

Når ledningsevnen på det demineraliserede vand fra ionbytteranlægget (Silex varenr. 076500) begynder at stige som tegn på, at ionbytter-kapaciteten i anlægget er opbrugt, skal man have ionbytteren regenereret. Det foregår ved, at man tager "sokken" ud af anlægget og returnerer til os. I den forbindelse er det afgørende, at sokken ikke udtørrer. Læs mere herom i manualen.

 

Ikke-denatueret ethanol er afgiftspålagt og kan kun sælges til de skoler, der har en tilladelse fra Skat til at købe sådant. Tilladelsen er som oftest tidsbegrænset og giver ret til køb af x antal liter årligt. Vi skal have en kopi af skolens tilladelse før vi må sende spritten.

 

Hvis en folkeskole ønsker at købe giftmærkede kemikalier kræver det en gifttilladelse påtegnet af politiet. Bemærk, at selv om tilladelse opnås, kan Arbejdstilsynet stadig kræve stoffet fjernet fra skolen, hvis man ikke kan argumentere for, at det ikke kan substitueres med noget mindre farligt. Gymnasier m.m. kan frit købe de fleste giftige stoffer. Læs mere her.

 

Vi kan desværre ikke længere skaffe råolie. Bemærk at råolie er mærket som kræftfremkaldende, og derfor ikke må anvendes i folkeskolen.

keyboard_arrow_up