search

Kom godt i gang med Geografi

GPS

Brug af GPS i undervisningen giver mange nye muligheder. 

Vi har bl.a. udfærdiget en vejledning til bestemmelse af jordens omkreds og arealopmåling.
Vejledningen findes her

Vibeke Reinhardt fra fysik-kemi lærerforeningen har skrevet en artikel om brug af GPS i undervisningen. Artiklen har hun velvilligt stillet til rådighed for os. 

Hvilken GPS skal man vælge? 

Vi har valgt et bredt sortiment af Garmins håndholdte GPS'er. Som så meget andet er der stor forskel på prisen og de ting, GPS'en kan. Nogle af de afgørende forskelle er, om der er indbygget kort i GPS'en og i så fald hvilket, samt om der er mulighed for at installere ekstra kort.

Links til det videre arbejde med GPS og kort

Gratis kort til din GPS
OpenStreetMap er et projekt, der sigter på at oprette og udgive frie geografiske data, så som vejkort til alle som ønsker dem. Projektet blev startet fordi de fleste kort, som du tror er fri, faktisk har juridiske eller tekniske restriktioner på deres brug, som forhindrer folk i at bruge dem på en kreativ, produktiv eller uventet måde.

Hver uge generes et nyt kort over Danmark som er lige til at lægge på din Garmin GPS. Kortet hentes her 

Du kan også bruge kortet og se detaljeringsgraden på din computer.

Her kan du læse mere om hele ideen bag OpenSteetMap.

Gratis offentlige data

Før jul 2012 vedtog Folketinget en lov, som stiller dele af offentlige data gratis til rådighed. Nogle af de data, der gøres frit tilgængelig, er kortdata i form af matrikelkort, landkort og højdemodeller. 

Loven har også nedlagt Kort og Matrikelstyrelsen og erstattet den med Geo-datastyrelsen. 

I den kommende tid vil der løbende blive åbnet op for webtjenesterne. 
Lav eksempelvis dit eget kort, med et nutidigt primært kort og et historisk sekundært kort. 

Links til de nye sider fra Geodatastyrelsen er bl.a. 

http://gst.dk/ 
http://download.kortforsyningen.dk/
http://gst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/apr/nye-gratis-satellitbilleder
http://sdfe.dk/hent-data/se-paa-kort/saccess/​

De frie data giver helt sikkert nye muligheder i undervisningen. Vi har endnu ikke undersøgt mulighederne nærmere, men eftersøger undervisere, der er godt i gang - måske kan vi hjælpe hinanden. 

Er du interesseret så skriv til Merete Munch Kofoed

keyboard_arrow_up