search

Kikkerter

En god kikkert kan være et fint hjælpemiddel i forbindelse med ekskursioner. Den gør det muligt at iagttage dyrelivet, som om man var på nært hold, ligesom den gør det meget lettere at artsbestemme fugle.

Hvis man skal have fuld glæde af en kikkert, er der dog visse krav, der bør opfyldes. Man bør vælge en kikkert, der dækker ens behov, såvel hvad den mekaniske, som den optiske kvalitet angår. Dertil kommer, at forstørrelsen skal passe til det emne, man mest iagttager. Det kan også betyde noget, om kikkerten er let eller tung - eller om det er et barn eller en voksen, der hovedsageligt skal se i den.


De fleste kikkerter har typisk trykt forskellige tal på ”huset”.
Betydningen af disse tal er forklaret her:

 

Eksempel: På kikkerten står: 8x40. Tallet 8 angiver forstørrelsesgraden og tallet 40 angiver objektivdiameteren målt i mm. Objektivet er linsen, som vender imod det betragtede objekt.

 

Eksempel: På kikkerten står 123 m eller 8,2°. Står synsfeltet beskrevet i meter, angiver tallet bredden af billedet på 1000 m. Er tallet opgivet i grader angiver det synsfeltets udsnit af horisontens 360°. På 1000 m svarer 1° til 17,5 meter, hvorfor en kikkert med angivelsen 8,2° på 1000 m’s afstand har et synsfelt på 143,5 m.

 

Størrelsen på udgangspupillen bestemmer lysstyrken i det billede, der når øjets pupil, og diameteren for udgangspupillen og øjets pupil skal derfor helst have nogenlunde samme størrelse. I dagslys trækker øjets pupil sig sammen, hvorfor en kikkert med udgangspupil med en diameter på 2-3 mm er tilstrækkelig. Under svage lysforhold (f.eks. tusmørke) udvides pupillen for at opsamle mere lys, og der kræves derfor en større udgangspupil (5-7 mm) for at udnytte kikkertens lysstyrke ordentligt.

Beregnes ud fra følgende formel:
Udgangspupil (i mm) = objektivdiameter (i mm) / Forstørrelse.

Eksempel: For en 8x40 kikkert er udgangspupillen 40 mm/8 = 5 mm.

 

Relativ lysstyrke er en matematisk værdi for en kikkerts evne til at gengive et motiv under forskellige lysforhold.

Beregnes ud fra følgende formel:
Realtiv lysstyrke = (Objektivdiameter (i mm) / Forstørrelse)2

Eksempel: For en 8x40 kikkert er den relative lysstyrke (40/8)2 = 25

 

Alle vore kikkerter er coatede, hvilket vil sige, at linse- og prismeflader er påført en anti-refleksbelægning, som har stor betydning for kikkertens ydeevne. Da coatingen nedsætter lysets reflekser og gøre billedet lysere og skarpere, vil coatingen give en forøget lysgennemgang. Den bedste coating består af mange forskellige lag anti-refleksbelægning. Den kaldes multicoating og giver et tydeligt skarpere og mere kontrastrigt billede, end man får ved almindelig coating. 

 

Mange kikkerter er nu udstyret med prismer af BaK-4 typen. Disse prismer udmærker sig ved at have en højere (35-40%) lystransmission, hvilket giver en ekstra stor lysstyrke. Dette er en stor fordel under dårlige lysforhold.

keyboard_arrow_up