search

Arduino - Grundkursus

Frederiksens Arduino-grundkursus starter fra bunden med installation og afprøvning af Arduinos udviklingsmiljø på en PC. Kurset gennemgår vigtige programstrukturer som betingelser og løkker og behandler en række af de færdige funktioner, som Arduino-miljøet stiller til rådighed. Undervejs læres en række simple men vigtige detaljer om den elektronik, som styres af programmet.

Rækkefølgen i grundkurset bør normalt overholdes. De efterfølgende projekter har ingen overordnet orden. I det omfang, de bygger videre på hinanden, vil det fremgå eksplicit.

I hver vejledning vises simple, fungerende eksempler, og der gennemgås grundlæggende principper. Eleverne udfordres til at udvide og kombinere værktøjer og programskitser til færdige programmer, som løser en given opgave.

130101 Arduino - Installation og første test (Grundkursus, modul 1)

På en PC installeres Arduinos udviklingsmiljø - det er her, programmerne skrives, oversættes og uploades til Arduino mikrocontrolleren. Den allerførste test er en klassiker blandt Arduino-folket: Få den indbyggede lysdiode til at blinke med forskellige hastigheder.

Læring
Download, installation og start af udviklingsmiljøet på PC. Gemme og hente programmer. Basal programstruktur, setup() og loop(), pinMode(), digitalWrite(), delay().
Indbygget lyssdiode på ben 13.

Download 130101 Installation og første test

 

130110 Blink med to lysdioder (Grundkursus, modul 2)

Lysdioder giver simpel og ufarlig respons på styrespændinger fra mikrocontrolleren.

Læring
Konstanter. Variabler og udtryk. Datatyperne byte og int. for-løkke. Optælling: i++ .
Opbygning af et breadboard. Vend lysdioden rigtigt. Brug af seriemodstand.

Download 130110 Blink med to lysdioder

 

130115 Tænd med en kontakt (Grundkursus, modul 3)

En kontakt kan "aflæses" af mikrocontrolleren - men virkelige kontakter opfører sig ikke så simpelt, som man kunne tro.  Problemet opdages og løses.

Læring
Globale variabler. Datatypen bool. Logiske udtryk, sammenligning == ,  ! (operatoren "ikke"). while-løkke.
Kontakter. Indgange med pullup-modstande. Kontaktprel.

Download 130115 Tænd med en kontakt

 

130125 Arduino som lysdæmper (Grundkursus, modul 4)

En Arduino har ingen analoge udgange (hvor en jævnspænding kan styres jævnt op og ned). Til gengæld har den såkaldte PWM-udgange, hvor gennemsnits-spændingen kan styres.

Læring
analogWrite(). Sammensatte operatorer: += , -= .
Princippet bag PWM.

Download 130125 Arduino som lysdæmper

 

130130 Stopur med seriel kommunikation (Grundkursus, modul 5)

Der opbygges et stopur med en Start- og en Stop-knap. Resultatet udlæses på PC'en.

Læring
Datatyperne word og unsigned long. millis(). Lokale variabler, nøgleordet static. Heltalsdivision. Funktioner med parametre.  Sammenligning: < . Serial.begin(), Serial.print(), Serial.println().
Serial kommunikation via USB. Baudrate.

Download 130130 Stopur med seriel kommunikation

 

130135 Tone output (Grundkursus, modul 6)

Arduino har en funktion, som kan få en udgang til at udsende et firkantsignal med en bestemt frekvens. Vi laver en dørklokke, som kan spille en melodistump.

Læring
tone(). Blocking vs. non-blocking funktionskald. Datastrukturen array. sizeof().
Piezo-buzzer.

Download 130135 Tone output

 

130140 Analoge sensorer (Grundkursus, modul 7)

Vi måler spændingen på en analog indgang. Resultatet udlæses på PC'en. Dernæst bygges en simpel lysmåler.

Læring
analogRead(). Datatypen float. Skalering af måleværdier. Funktion, som returnerer en værdi.
ADC opløsning. Spændingsdeler. LDR.

Download 130140 Analoge sensorer

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up