search

Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin

Der er blevet begået en forbrydelse!

Disse sider indeholder inspiration til en række spændende forsøg og øvelser i et tværfagligt undervisningsforløb under temaet ”Der er blevet begået en forbrydelse”. En del af øvelserne kan med fordel bruges i brobygningsforløb fra folkeskolen til gymnasiet. 

Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksen Scientific A/S og Lektor Lene Troest Kjeldsen fra Teknisk Gymnasium i Viby J. Kombinationen af Frederiksens produktkendskab og Lene Troest Kjeldsens undervisningserfaring har resulteret i dette tema, hvor den enkelte lærer nemt og hurtigt kan finde øvelser og emner, som passer til elevernes niveau på både folkeskoler og gymnasier. Samtidig har vi samlet alle de nødvendige produkter til de enkelte øvelser, så det er meget overskueligt at komme i gang.

Skab din egen mordgåde

Moderne teknologi spiller i dag en væsentlig rolle i efterforskningen af forbrydelser, og her kan bioteknologi i højere grad end nogensinde før bidrage til at fælde gerningsmanden. 
Under de enkelte emner er der angivet forslag til tværfaglig anvendelse, og som lærer kan man selv opdigte en samlet historie med de relevante emner inkluderet. Eksempelvis kan klassen betragtes som efterforskningsholdet, der tilsammen skal forsøge at opklare forbrydelsen. 
Efterforskningsholdet kan også underopdeles i teams af ”specialister” med specifikke opgaver, som kan få eleverne til at koncentrere sig og arbejde i dybden med emnerne.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er en af de mest klassiske polititekniske metoder, og den bruges hyppigt den dag i dag. Fingeraftryk besidder en række generelle strukturer, som kan bruges til at karakterisere dem. 
Aftrykket er unikt for personen, idet det aldrig er observeret to personer med identiske fingeraftryk. Find ud af hvem der sidst har brugt telefonen, hvem der åbnede bagdøren for at komme ind i huset eller hvem der trykkede på aftrækkeren? 

UDSTYRSKRAV:
UV langt lys (f.eks. 287110) sikkerhedsbriller, sakse, håndklæde.

FORSØGSTID
Ca. 50 min.

NIVEAU
7. - 10 klasse samt 1. g 

Krudtslam

Når man affyrer et skydevåben, vil små partikler af krudtslam sætte sig på våbnet, hånden, og objekter i nærheden. Da krudtslam indeholder både barium og sølv, kan man påvise krudtslam ved en simpel fældningsreaktion. 
Er skydevåbnet blevet affyret? Blev der skudt i køkkenet? 

  • 885610-4 Svovlsyre, H2SO4, 1M 
  • 883110-5 Saltsyre, HCl, 1M 

UDSTYRSKRAV
Almindelig laboratorieglasvarer.

FORSØGSTID
Ca. 1 time

NIVEAU
9.- 10. Klasse samt 1g.
Forslag til flerfaglig anvendelse
Kemi: Molaritet og syre
Fysik: Tryk og bevægelse 

Dansk vejledning (pdf)

Jordanalyse

En jordprøve analyseres for indhold af organisk stof, tørstof, næringsstoffer og mineraler. Biotopen identificeres og ved at sammenligne værdierne for jordens stofsammensætning findes gerningsstedet. 

847830 Rapitest pH-NPK 

UDSTYRSKRAV
Varmeovn, almindeligt laboratorieudstyr

FORSØGSTID
2 timer.

NIVEAU
8. klasse – 2. g
Forslag til tværfagligt anvendelse
Kemi: Viden om ioner i jorden, pH og betydning af kalkning af jorden. Den kemiske viden om ioner og pH kan supplere økologiundervisningen.
Biologi: Viden om planters udveksling af ioner med jorden omkring rødderne. Jordtyper og humusens rolle. 
Dansk vejledning med CSI vinkel er på vej (generel vejledning findes ved at følge linket ovenfor)

Gipsaftryk af spor

Fundet af spor i jorden er betydningsfuldt – og især hvis der er spor til sammenligning. Sporene er let forgængelige, men kan foreviges ved at lave et aftryk i gips.
Hvilke sko havde gerningsmanden på?
Var der flere gerningsmænd?

815200-5 Gips, 2 kg i spand

Dansk vejledning (pdf)

keyboard_arrow_up