search

Udeundervisning i biologi 

Udendørsundervisning i biologi er en sjov tilgang til faget, der giver dine elever mulighed for at udforske og forbinde teori med den virkelige verden. Ved at flytte undervisningen udenfor åbnes der op for en bred vifte af muligheder for hands-on-oplevelser og observationer af levende organismer og økosystemer.

Fordelene ved udendørsundervisning er mange. Først og fremmest fremmer den en dybere forståelse af biologiske koncepter ved at give dine elever mulighed for at se teorien i praksis. De kan observere fysiske karakteristika, adfærdsmønstre og samspillet mellem arter, hvilket styrker deres kognitive færdigheder. Desuden stimulerer udendørsundervisning sanserne.

Få inspiration til udeskole undervisning i biologi her

Udendørs undervisning i biologi 

Biologi er et oplagt fag at bruge, når du vil undervise udendørs. Gennem observationer af naturområder kan dine elever studere plante- og dyreliv, identificere arter og lære om økosystemers kompleksitet. De kan også udføre feltundersøgelser og indsamle data, hvilket styrker deres observationsevner og analytiske tænkning. Ved at deltage i aktiviteter som plantning af træer eller skabe små økosystemer lærer eleverne at forstå principperne bag bæredygtighed og bevarelse af naturen. 

Udeskole i biologi giver også mulighed for at forstå biodiversitet, økologiske sammenhænge og miljømæssige udfordringer. Dette styrker dine elevers faglige viden, kritiske tænkning og interesse for biologi.

Lille pige tager billede af en blomst

Aktiviteter og forsøg i naturen

Der er mange spændende forsøg og aktiviteter, der kan udføres i naturen for at styrke dine elevers forståelse af biologi. Lad os give dig et par eksempler her:

 1. Lær om vækst og udvikling: Dine elever kan plante frø og overvåge deres vækst og udvikling over tid. Dette hjælper dem med at forstå processerne bag planters livscyklus og betydningen af faktorer som vand, lys og næringsstoffer for væksten.
 2. Forstå fødekæder og fødenet: Dine elever kan undersøge en fødekæde eller fødenet i et økosystem ved at observere og dokumentere, hvilke organismer der spiser hvem. Dette illustrerer forholdet mellem forskellige arter og betydningen af energioverførsel i økosystemet.
 3. Vandanalyse: Dine elever kan udføre en vandkvalitetsanalyse i en å, sø eller vandpyt ved at teste parametre som pH, iltindhold og tilstedeværelsen af næringsstoffer. Dette giver dem mulighed for at forstå vigtigheden af ren og bæredygtig vandressource.
 4. Jordanalyse: Elever kan udføre en jordanalyse ved at indsamle jordprøver fra forskellige områder, undersøge jordens tekstur, pH-niveau og næringsindhold ved hjælp af f.eks. jordtestkits. Analyseresultaterne kan fortolkes og anvendes til at forstå jordens egenskaber og træffe beslutninger om gødning og jordforbedring.
 5. Adfærdsobservation: Dine elever kan observere og registrere adfærden hos dyr som fugle, insekter eller pattedyr i deres naturlige habitat. Dette hjælper dem med at forstå dyrs tilpasninger, kommunikation og samspillet mellem arter.

Gennem forsøg og øvelser som disse kan dine elever udforske forskellige naturfænomener og processer. De får mulighed for at anvende deres observationsevner, indsamle data og analysere resultaterne. Dette styrker deres videnskabelige tænkning og evne til at trække konklusioner baseret på observationer. Samtidig opmuntrer det dem til at forbinde teoretisk viden med den virkelige verden og udvikle en dybere forståelse af biologiske koncepter.

En sommerfugl i hænderne på en lille pige

En mand sætter en vandplante i en å

Før turen 

For at sikre en spændende og effektiv udendørs undervisning i naturen er der flere vigtige skridt, du med fordel kan følge.

 1. Først og fremmest er det vigtigt at finde egnede lokationer, der passer til dine planlagte aktiviteter. Dette kan omfatte parker, skove, søer, åsystemer eller andre naturområder.
 2. En vurdering af sikkerheden på lokationen kan være vigtig. Undersøg eventuelle risici, såsom giftige planter, eller skrånende terræn. Forklar også vigtigheden af at respektere naturen og adfærdsregler som f.eks. at undgå at forstyrre dyrelivet eller ødelægge planter. 
 3. Planlægning af dine aktiviteter er også vigtig. Definér klare mål for undervisningen og vælg relevante forsøg eller øvelser, der passer til dine elever. Overvej tidsplanen og det nødvendige udstyr, der skal medbringes, som f.eks. lupper eller sorteringsbakker.
 4. Vær opmærksom på vejret og forbered eleverne på at have passende tøj, sko og udstyr til forskellige forhold med. Overvej også eventuelle tilladelser, der kan være nødvendige for at besøge visse naturområder.

Udendørs undervisning skaber engagement for miljøet

For at lave en sjov udendørs undervisning i biologi skal du finde egnede lokationer, planlægge aktiviteter, instruere om korrekt færdsel i naturen, være opmærksom på vejret og ikke mindst være godt forberedt. Lad eleverne udforske, observere og lære gennem oplevelser i den naturlige verden. Det styrker nemlig deres forståelse og engagement for miljøet.

God fornøjelse!

Ofte stillede spørgsmål inden for udeundervisning i biologi

Her kan du læse svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi møder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.


Der er mange fantastiske steder i Danmark, hvor du kan tage på ekskursion i biologi. Her er nogle populære lokationer, som du kan finde inspiration i:

 1. Nationalparker: Nationalparker som Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet tilbyder en rigdom af naturlige habitater og dyreliv at udforske.
 2. Skove og naturområder: Der er mange skove og naturområder i Danmark, hvor dine elever kan studere planter, træer, dyreliv og økosystemer. F.eks. Rold Skov, Gribskov eller Mols Bjerge.
 3. Strande og kystområder: De danske kystområder og strande er ideelle til at studere havets biodiversitet, tidevandets indflydelse og kystøkosystemer, f.eks. ved Vesterhavet eller ved Vadehavet.
 4. Botaniske haver og dyreparker: Besøg botaniske haver som Botanisk Have i København eller Naturhistorisk Museum i Aarhus for at udforske et bredt udvalg af planter og lære om deres botanik.
 5. Søer og vådområder: Søer som Mølleåen og Furesøen eller vådområder som Vejlerne er gode steder at studere vandøkosystemer, vandfugle og plante- og dyreliv.Insekter har forskellige aktivitetsperioder afhængigt af deres art og deres tilpasning til miljøet. Generelt er mange insekter mest aktive i løbet af dagen, når solen er oppe og temperaturen er højere. Dette inkluderer insekter som bier, sommerfugle og mange arter af fluer.

Der er dog også insekter, der er mere aktive om natten og betragtes som natdyr. Eksempler på natlige insekter er natsværmere og billelarver.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være variationer i aktivitetsperioderne afhængigt af sæsonen, vejrforholdene eller andre faktorer. Derfor kan det være nyttigt at observere specifikke insekter og deres adfærd i et givent område for at få et mere præcist indblik i deres vågenheds- og aktivitetsmønstre.

Relevante produkter inden for biologi

Der er utallige muligheder for at give dine elever en spændende og varieret undervisning biologi. Vi har en lang række produkter inden for biologi og udeskole for at gøre det nemt for dig, at finde det rette udstyr til din udendørs undervisning.

Udvalget inkluderer udstyr til ekskursion på land og vand, indsamling og opbevaring, mikroskoper m.m.

Find produkter til din udendørs undervisning i biologi

keyboard_arrow_up