search

Boyle-Mariottes lov

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 132220
Emne Termodynamik, gaslovene
Version 2018-12-18 / HS
Type Elevforsøg
Foreslås til GymA

 

Formål

Det eftervises, at i en gas med fast temperatur er tryk og rumfang omvendt proportionale.

Princip

Vi måler på en afspærret mængde af atmosfærisk luft. En del af luften befinder sig i en plastsprøjte, som styres via en spindel og et håndsving. 

Trykket måles med et væskemanometer. For at holde rumfanget konstant for den del af gassen, der ikke er i sprøjten, flyttes manometergrenene manuelt, så væskestanden i den indre gren holdes på et fast punkt i røret.

Øvelsesvejledning

132220-Boyle-Mariottes-lov.pdf

Lignende øvelser

132230 Det absolutte nulpunkt (Gay-Lussacs lov)
132240 Charles' lov

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

180700 Gaslovsapparat
007560 Bægerglas, 2 L, Duran, Lav form *)
064045 Magnetomrører 300-2000 rpm *)

Standard laboratorieudstyr

062100 Digitaltermometer *)

000100 A-fod (3 stk.)
000840 Stativstang (3 stk.)
002310 Stativmuffe (3 stk.)

Diverse forbrugsvarer

890300-6 Demineraliseret vand
042300    Hanefedt/slibfedt/vakuumfedt

* Øvelsen kan udføres uden disse dele - men de benyttes også i de beslægtede eksperimenter 132230 og 132240.

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up