search

Laboratoriestrømforsyninger til høje spændinger

Gymnasieelever må gerne arbejde med spændinger over 25 V AC og 60 V DC under den forudsætning, at der anvendes strømforsyninger, hvor den maksimale udgangsstrøm er begrænset til 2 mA DC og 0,5 mA AC. Strømforsyningerne skal i øvrigt være sikrede på samme måde som lavspændingsstrømforsyningerne.

Læreren må som sagkyndig arbejde med højere spændinger end elever. Af sikkerhedsmæssige grunde er det imidlertid fornuftigt at arbejde med højspændingsstrømforsyninger, hvor den maximale udgangsstrøm er begrænset til 2 mA DC og 0,5 mA AC, hvis disse strømme er tilstrækkelige for at udføre de aktuelle forsøg.

Frederiksen Scientifics 6 kV højspændingsforsyning (367060) leverer mindre end 2 mA strøm og må derfor anvendes af gymnasieelever. Den er f.eks. velegnet til demonstration af fotoelektrisk effekt, eksperimenter med gnistdetektor til alfapartikler (512110), samt diverse elektronrør (f.eks. elektrondiffraktionsrør 508535 eller 508035).

Frederiksen Scientifics 500 V strømforsyning (365575) er i stand til at levere 50 mA og er derfor kun til lærerbrug. Den er velegnet til e/m-røret og andre elektronrør, som kræver spændinger på nogle hundrede volt.

Værd at vide om Van de Graaff-generatoren

En van de Graaff-generator som 370060 kan levere spændinger op omkring 100 kV., men leverer kun strømme på nogle få mikroampere. Den oplagrede energi på kuplen er også under de tilladte grænser, men det kan stadigvæk sagtens mærkes, hvis man trækker gnister til f.eks. en hånd.

Elever må ikke udsættes for at få stød fra van de Graaff-generatoren. Det er muligt at tilrettelægge eksperimenterne, så dette undgås.

Elektroforesestrømforsyninger

Elektroforesestrømforsyninger kan levere en livsfarlig kombination af høje spændinger og strømme.

Apparatur til elektroforese er normalt opbygget, så man ikke kan komme i kontakt med spændingsførende dele. Det er vigtigt, at strømforsyninger til elektroforese ikke anvendes til andre formål, hvor denne sikkerhed ikke nødvendigvis er til stede.

 

keyboard_arrow_up