search

Hvad er kemikalier?

Et kemikalie er et stof, der har karakteristika, der adskiller det fra andre stoffer. De fleste kemikalier er kemiske forbindelser, der består af to eller flere atomer, der er forbundet med hinanden. Kemikalier kan være naturlige eller syntetiske.

Kemikalier kan bruges til alt fra fremstilling af produkter til medicinsk behandling. Kemikalier har en enorm rolle i moderne teknologi og undervisning, da de er nødvendige for at skabe nye produkter samt undersøge naturvidenskabelige processer.

Sådan vælger du de rigtige kemikalier til dine forsøg

Det er afgørende for succesen af dit eksperiment, at du vælger de materialer, der passer bedst til det, du ønsker at undersøge. For at hjælpe dig med dette, skal du først beslutte, hvilken type undersøgelse du vil lave. Når du har beslutte dette, kan du se på hvilke kemikalier, du skal bruge til din undersøgelse. 

Det er vigtigt at kende de forskellige egenskaber af kemikalierne, du vælger, for at sikre, at de passer til din undersøgelse. Dette er både i forhold til mængde, blandingsforhold, molvægt, renhed og lignende. Det er også vigtigt at sikre, at de kemikalier, du bruger, er sikre og effektive. Vælg derfor altid kemikalier fra en troværdig kilde og følg de relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Er det nemmere for dig at vælge kemikalier efter kategori? Så klik her

Kemikalier og sikkerhed

Kemikalier er et vigtigt element i mange naturfaglige undervisningsaktiviteter. Når det kommer til sikkerhed, er det vigtigt at sørge for, at du har et godt kendskab til de kemikalier, du bruger. Det er også vigtigt at sikre, at du har de rette sikkerhedsforanstaltninger på plads. Det betyder, at du skal have de korrekte sikkerheds- og værnemidler, som f.eks. åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker, når du arbejder med kemikalier. Det er også vigtigt at sikre, at du har den korrekte information om de kemikalier, du bruger, såsom sikkerhedsdatablade og instruktioner. 

Ved at være velforberedt kan du sikre, at du arbejder sikkert med kemikalier i undervisningen.

Har du styr på reglerne omkring opbevaring og anvendelse af kemikalier?

Vi hos Frederiksen Scientific har omfattende viden om kemikalier og følger god praksis. Vores konsulent, Thomas, er ekspert i indretning af naturfagslokaler. Vi tilbyder gerne en kursuslignende gennemgang hos dig, hvor vi sikrer, at din skole overholder de formelle krav fra myndighederne. Vi ønsker at sikre en sikker og effektiv undervisning.

Book en kemisk APV her

Sikkerhedsdatablade for kemikalier

Når du håndterer kemikalier i skolen, er det vigtigt, at du opbevarer kemikalierne korrekt, at sikkerhedsdatablade er opdaterede, samt at du sørger for, at kemikalier er korrekt faremærket. Sikkerhedsdatablade og etiketter beskriver farerne ved et stof og forklarer, hvordan du beskytter dig selv, og hvad du skal gøre i tilfælde af en ulykke.

Under de enkelte kemikalier i ligger sikkerhedsdatabladene i elektronisk format (pdf). Der er datablade på H- og P-mærkede stoffer og produkter, samt på de produkter, der indeholder mindst 1% af et faremærket stof.

Med Chemical Manager har vi dog gjort det super-let for dig, at have styr på dine kemikalier. Chemical Manager er en online løsning, hvor du har bedre styring af farer og risici, og som sikrer, at du overholder lovgivningen, har et solidt overblik over alle dine kemikalier - både i forhold til faremærker samt placering på skolen. 

Læs mere om Chemical Manager her


Køb af kemikalier hos Frederiksen Scientific

Alle vores kemikalier er normalt på lager til øjeblikkelig afsendelse. Du er dog velkommen til at gerne en besked i kommentarfeltet under leveringsoplysninger, hvis hurtig levering er meget kritisk. 

Vi skaffer gerne andre kemikalier, stoffer og produkter, og kan normalt levere disse på din skole 3-4 arbejdsdage efter bestilling. I sådanne tilfælde bedes du angive så mange oplysninger som muligt om stoffet (særligt navn og CAS-nummer) i kommentarfeltet på bestillingsformularen eller sende en e-mail med oplysningerne til Kategorichef for kemi.

OBS: Vi sælger ikke kemikalier til private.

Køb af kemikalier, der er kategoriseret som udgangsstof til eksplosiver

Nogle kemikalier kræver ekstra tilladelse at købe. Her er det nødvendigt at udfylde en personlig kundeerklæring. Denne erklæring skal udfyldes hvis du ønsker at købe et kemikalie, der er kategoriseret som udgangsstof til eksplosiver i henhold til EU-forordningen 2019/1148.

Du kan udfylde kundeerklæringen her

keyboard_arrow_up