search

Betaspektret, simpelt

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 138530
Emne Radioaktivitet
Version 2017-09-06 / HS
Type Elevøvelse
Foreslås til 9-10, GymABC

 

Formål

Undersøgelse af betastrålingens energifordeling. En tilnærmet værdi for betastrålingens maksimale energi bestemmes.

Princip

Strålingen kollimeres med en plastblænde og passerer derefter et område med et stærkt magnetfelt fra et par permanente magneter. I magnetfeltet er betapartiklernes bane cirkelformet med en radius, som afhænger af partiklernes hastighed.

Afbøjningsvinklen aflæses på apparatet og omsættes til kinetisk energi ved aflæsning på en graf.

Download

138530-Betaspektret-simpelt.pdf

Lignende øvelser

138510 Betaafbøjning, demonstrationsforsøg​
138550 Betaspektret (Kurie-plot)

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

514105 Betastrålers afbøjning

514102 Skinne til opstillingsbænk, 40 cm
294610 Rytter med et Ø10mm hul
(- En skinne og en rytter er indeholdt i 514100 Opstillingsbænk)

Standard laboratorieudstyr

510020 Betakilde (- Er indeholdt i 510000 Risøkilder, komplet sæt)

512515 GM-rør med BNC-stik
513610 GM-tæller

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up