Corporate Social Responsibility

En del af Frederiksen Scientific A/S's forretningsmodel

Vores mission, vision og værdier udgør forretningsgrundlaget. Dette udmønter sig i forskellige strategiske indsatsområder, hvoraf CSR-indsatsen er ét af dem.

God forretningsskik

Vi har et stort ønske om at agere ansvarligt. Vi skal stille strenge krav til os selv, og forventer at vores samarbejdspartnere lever op til samme krav. Vi lægger vægt på at kunne dokumentere vores handlinger, og arbejder hele tiden på at blive bedre, skarpere og mere bæredygtige.

Arbejdsforhold

Gode arbejdsforhold er en forudsætning for, at medarbejderne trives og yder en kvalificeret indsats. Læs vores 6 indsatsområder på dette område i vores CSR rapport.

Menneskerettigheder

Vi vil sikre ikke-diskrimination og lige muligheder. Det gælder internt i forhold til vores medarbejdere og eksternt i vores værdikæde. Vi vil respektere og støtte menneskerettighederne: de civile og politiske, samt økonomiske og kulturelle rettigheder

Børn og unge

Børn og unge er en vigtig faktor i vores fælles fremtid. Vigtigheden af at uddannelse har et højt kvalitetsniveau er derfor centralt for fremtidens udvikling. Frederiksen Scientifics mål er at udvikle, sikre produktion og sælge kvalitetsprodukter, der får naturfagsundervisningen til virke inspirerende.

Miljø og klima

Vi har et aktivt CSR udvalg der er forankret i virksomhedens ledergruppe - i alt 5 personer. Udvalget skal definere og følge op på KPI målsætninger.