Vedvarende energi

Dyk ned i vedvarende energikilder fra sol, vind, vand og mere her på denne side eller i vores katalog 'Vedvarende energi'.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi kommer fra fornybare energikilder. Det kan f.eks. være sol, vind, vand, geotermisk varme og biomasse. Disse energikilder løber vi ikke sådan lige tør for, så længe at naturen har tid til at genopbygge dem.

Modsat vedvarende energi findes også ikke-fornybare kilder. Her er der tale om fossile brændstoffer, såsom olie, gas og kul, der alle er energikilder, vi vil løbe tør for en dag. Udover at findes i en begrænset mængde, er fossile brændstoffer også med til at påvirke vores miljø i en negativ retning.

Vedvarende energi kan bruges til at skabe elektricitet, drive transportmidler, skabe varme og kulde samt forsyne vores industri med energi. Udover at bruge vedvarende energikilder alene, kan det også bruges i kombination med andre teknologier, f.eks. ved lagring af energi.

Hent kataloget "Vedvarende energi"

Vores katalog dækker verdens energiforsyning samt energiformerne solenergi, vindenergi, bioenergi, vandenergi og brændselsceller. 

Hent kataloget her, print det ud og tag det med i din undervisning!

Solenergi

Solenergi er en energikilde, som kommer fra lys fra solen. Solenergi udvindes ved hjælp af solcellepaneler og solfangere.

Vindenergi

Vindenergi er en energikilde, som kommer fra vinden. Vindenergi kan bl.a. bruges til at producere elektricitet særligt ved brug af vindmøller.

Vandenergi

Vandenergi skabes gennem strømmende eller faldende vand. Vand i bevægelse har rigtig mange kræfter, som er værd at udnytte.

Bioenergi

Bioenergi er en energikilde, som bliver lagret i biomasse eller et organisk stof.

Brændselsceller

Danmark er blandt de førende lande i udvikling af Power-to-X teknologi. Læs mere om det her.

Hvorfor er vedvarende energi vigtigt?

Vedvarende energi er meget vigtigt. Vedvarende energi kan nemlig hjælpe os med at løse nogle af verdens helt store miljø- og klimamæssige problemer.

Nogle af de helt store årsager til, at vedvarende energi er vigtigt, er bl.a.:

  1. Reducering af CO2-udledning: CO2 er en af de helt store syndere i forhold til klimaændringer. Vedvarende energikilder, såsom sol, vind og vand, udleder ikke skadelige emissioner (CO2), og vil derfor reducere mængden af CO2 betydeligt.
  2. Bæredygtig energi: Vedvarende energikilder genopfyldes naturligt, så længe naturen har tid til at genopbygge dem. Derfor løber vi heller ikke tør for denne energikilde – ligesom vi gør ved fossile brændstoffer.
  3. Vi bliver mere energieffektive: Ved at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og dermed øge brugen af vedvarende energikilder, kan vi øge energieffektiviteten i samfundet.
  4. En højere grad af selvforsyning: Vedvarende energi er med til at øge landes muligheder for selvforsyning ved at kunne producere den selv og dermed mindske afhængigheden af importeret energi.

Hvilke vedvarende energiformer findes der?

Vedvarende energi findes i forskellige typer. De mest almindelige er:

  1. Solenergi: Solenergi kommer fra solen. Energien bliver produceret ved hjælp af solcellepaneler og solvarmeanlæg.
  2. Vindenergi: Vindenergi kommer fra vinden. Energien bliver produceret ved hjælp af vindmøller.
  3. Biomasse: Energi fra biomasse kommer fra biologisk materiale, såsom træpiller, affald, gødning og planter. Biomasse bruges til at fremstille biogas.
  4. Geotermisk energi: Geotermisk energi kommer fra varme fra jorden.
  5. Vandenergi: Vandenergi kommer fra vand. Energien bliver produceret ved hjælp af vandkraftværker og vandreservoirer.
  6. Bølgeenergi: Bølgeenergi udvindes af bølger.

Vedvarende energi sæt

Komplet energisæt til undersøgelse af forskellige vedvarende energikilder.

Sættet består af både udstyr til fremstilling af energi, til lagring af energi samt udstyr til at vise energiomsætningen.

Ved hjælp af de grønne energikilder, kan der demonstreres energiomsætning til lysdioder og motor.

Hvad er forskellen på lagerenergi og vedvarende energi?

Lagerenergi og vedvarende energi er begge former for energi, men de er forskellige i deres form og anvendelse.

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en form for energi, der kommer fra fornybare kilder som sol, vind, vand, geotermisk, biomasse og tidevand.

Vedvarende energi er bæredygtige, da vi ikke vil løbe tør for denne form for energi, så længe naturen har tid til at genopbygge kilderne. Det er også langt mere miljøvenligt, da det ikke udleder skadelige emissioner – ligesom fossile brændstoffer gør det.

Lagerenergi

Lagerenergi er de energikilder, vi kalder de fossile brændsler - oftest i form af kul, olie og gas. Fossile brændstoffer har været lageret i jorden i mange millioner af år, men findes kun i begrænsede mængder og vil derfor en dag være sluppet op.

Fossile brændstoffer er organisk materiale, som døde planter og dyr. Der er rigtig mange kulstofforbindelser i kul, olie og gas, og derfor får man meget energi ud af deres forbrænding.

Kulstoffet danner forbindelse med oxygen og dermed udleder CO2.

Hvordan ser fremtidens energiforsyning ud?

Det er aldrig nemt at spå om fremtiden, og hvordan fremtidens energiforsyning kommer til at se ud. Det afhænger nemlig af en lang række faktorer, såsom teknologi, økonomi og politik.

Generelt forventes det dog, at verden over vil øge brugen af vedvarende energikilder samt lagring af energi.

Derudover vil vi nok også begynde at se flere og fere intelligente energisystemer, som kan hjælpe os med at optimere energiforsyningen.