Destilleret vand vs. demineraliseret vand

Hvorfor bruge destilleret vand?

Grunden til at anvende destilleret vand fremfor almindeligt postevand eller demineraliseret vand kan skyldes, at det apparat, som du arbejder med, ikke kan tåle selv den mindste forurening (det kunne være særlige PEM-brændselscellemembraner) eller, at prøveresultatet forstyrres af selv den mindste forurening.

Normalt vil man med de apparater, vi sælger hos Frederiksen Scientific, altid kunne anvende almindeligt demineraliseret vand uden at ødelægge apparaturet. F.eks. kan man sagtens bruge demineraliseret vand til Heliocentris brændselscellerne, selvom den engelske manual foreskriver destilleret vand.

Er det muligt at fremstille demineraliseret vand selv?

Det er teknisk set muligt at producere demineraliseret vand, men de fleste anbefaler at købe det, da det normalt er betydeligt billigere end at fremstille det selv.

Hvordan laver man destilleret vand?

Destilleret vand fremstilles traditionelt - som navnet siger - ved at destillere vand en eller flere gange. På denne måde opnås renere vand end ved simpel, traditionel ionbytning (dem. vand).

Ulempen ved at destillere vand er, at strømforbruget er meget højt i forhold til, hvordan man med moderne rensningsmetoder kan fremstille vand af tilsvarende renhed.

Vandet kan simpelthen blive for dyrt i industriel henseende.

Ved at anvende forskellige ionbyttere kombineret med sterile filtre og fx UV-belysning kan man i små, kompakte industrianlæg fremstille vand, hvor ledningsevnen og det organiske restindhold er mindre end i destilleret vand.

Sådanne anlæg kan leveres for 20-100.000.

Destillation af vand til laboratoriebrug

Til laboratoriebrug kan man om nødvendigt destillere vand på trods heraf, fordi det anvendes i mindre skala og apparaturet er billigere i anskaffelsespris og fordi 'rensnings-princippet' er lettere at forklare og forstå.