AquaCulture

Akvakultur, også kendt som opdræt af f.eks. fisk og skaldyr, spiller en stadig større rolle i produktionen af fødevarer globalt. Akvakulturindustrien spænder fra små dambrug drevet af private opdrættere til store kommercielle anlæg med tusindvis af fiskearter.

Hvad er aquaculture?

Aquaculture handler om at dyrke og opdrætte fisk, skaldyr, planter og andre akvatiske organismer i kontrollerede miljøer, såsom dambrug, tanke, søer og havbrug. Det er en form for landbrug, der fokuserer på produktion af fødevarer og andre produkter fra vandmiljøer.

Fiskeopdræt kan f.eks. involvere en række forskellige arter af fisk, herunder laks, ørred, tun og mange andre. Fiskene kan opdrættes i ferskvand eller saltvand, og metoderne kan variere afhængigt af arten og miljøet.

Aquaculture er blevet en vigtig kilde til fødevareproduktion og bidrager til at opretholde fødevaresikkerhed og opfylder behovet for protein i mange regioner i verden.

Det har også vist sig at være et mere bæredygtig og miljøvenlig alternativ til fiskeri, da det giver mulighed for bedre kontrol af produktionen og mindre påvirkning af fiskebestande.

Dambrug

Hvad er et dambrug? Et dambrug bruges til at opdrætte fisk i damme eller tanke i stedet for i åbent hav, som det er gældende ved havbrug.

Havbrug

Hvad er et havbrug? Havbrug er en type af akvakultur, hvor organismer som fisk, skaldyr og alger opdrættes i kontrollerede miljøer i havet.

Tag en vandprøve fra vandløbet med hjem til nærmere undersøgelse

Undersøg vandløbets indhold af plankton og lav en vurdering på hvorfor I finder netop den type plankton, eller hvorfor I finder meget lidt plankton.

Undersøg vandløbets indhold af plankton og lav en vurdering på hvorfor I finder netop den type plankton, eller hvorfor I finder meget lidt plankton.

Hvordan foregår aquaculture i Danmark?

I Danmark består akvakultur af fiskopdræt og -skaldyr i åbne net i havet og i søer og dambrug på land.

Nogle af de mest almindelige arter, der opdrættes i Danmark, inkluderer laks, ørred, pighvar, muslinger, østers og blåmuslinger. Havbrugene i Danmark er primært placeret i kystnære områder i Nordsøen, Østersøen og Limfjorden.

Lakseopdræt i Danmark foregår ved at producere fisk i lukkede anlæg i havet. Fiskene fodres med fiskefoder, og deres vækst og sundhed overvåges nøje. Når fisken når en bestemt størrelse og vægt, høstes de og sendes til videre forarbejdning og salg.

Ferskvandsopdræt i Danmark foregår i søer og dambrug, hvor fiskene opdrættes i kontrollerede omgivelser. Fiskene fodres med kommercielt fiskefoder og deres sundhed overvåges nøje.

Akvakulturindustrien i Danmark er reguleret for at sikre, at opdrættede fisk og skaldyr er sunde. Der er også fokus på bæredygtighed og at minimere eventuelle negative påvirkninger på det omkringliggende økosystem.