Kundeerklæring

Krav til køb af kemikalier

Denne erklæring skal udfyldes hvis du ønsker at købe et kemikalie, der er kategoriseret som udgangsstof til eksplosiver i henhold til EU-forordningen 2019/1148.

Denne forordning medfører, at vi skal bede jer udfylde vedhæftede kundeerklæring og returnere den samt bestillingsliste til mail-adressen: kemi@frederiksen-scientific.com, inden vi kan sælge kemikaliet til jer.

Ansvarsperson
I skal udpege person/personer, som på virksomhedens/institutionens vegne er bemyndiget til at købe disse kemikalier. Kopi af pågældende persons / personers ID fremsendes os. Dette kan være pas eller kørekort, hvor I kan overstrege/blænde cpr-nummer. Vi er forpligtede til at kontrollere, at fremtidige bestillinger af disse kemikalier, er fra én af disse bemyndigede personer.

Alle fremsendte oplysninger opbevares i 18 måneder i henhold til forskriften i EU-forordningen 2019/1148 og i henhold til gældende GDPR regler.

Sikkerhedsforanstaltninger og indberetningspligt
Vi gør opmærksom på, at udgangsstoffer til eksplosiver jævnfør EU-forordningen 2019/1148 artikel 5 stk 1 og 3 ikke må gøres tilgængelige for eller anvendes af almindelige borgere. Almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller anvendelse af udgangsstoffer til eksplosiver er underlagt indberetningsforpligtelser i henhold til EU forordningen 2019/1148 artikel 9.

Bortkomst eller tyveri af udgangsstoffer til eksplosiver skal indberettes til nærmeste politikreds indenfor 24 timer efter afsløringen.