Kemisk APV kursus (kemigennemgang)

Har du styr på reglerne omkring opbevaring og anvendelse af kemikalier? Der er mange regler knyttet til opbevaring og anvendelsen af kemikalier, som i bund og grund er til for at forebygge og/eller minimere ulykker for lærer og elever.

Hos Frederiksen Scientific kender vi regler og god praksis omkring kemikalier, og vores konsulent, Thomas, er specialiseret i naturfags-lokaleindretning. Vi kommer gerne ud til dig og laver en gennemgang i kursusform, så du sikrer dig, at skolen lever op til de formelle krav fra myndighederne, og for at sikre, at undervisningen foregår sikkert og hensigtsmæssigt.

Til at imødegå de formelle krav om dokumentation kan vi desuden tilbyde vores program, Chemical Manager, som er udviklet med henblik på at gøre sikkerhedsdatablade, etikettering og arbejdspladsbrugsanvisninger lettere at håndtere og vedligeholde.

Ved køb af en kemigennemgang får du 1 års gratis licens til Chemical Manager. Du booker en kemigennemgang (Kemisk APV kursus) her.

Bemærk: Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger bortfalder 1. juli 2019 og erstattes af et krav om kemisk risikovurdering som del af den kemiske APV.

Hvad er et kemisk APV kursus (kemigennemgang)?

En kemigennemgang starter altid med en dialog mellem dig og os. Det gør, at vi kan forberede et skræddersyet kursus til dig, så emnerne bliver netop det, som du mener, skolen har brug for råd og vejledning om.

Hvilke emner går man i dybden med?

Ved bestilling af en kemigennemgang hos Frederiksen Scientific kan du få indsigt i emner såsom:

  • Korrekt opbevaring af kemikalier
  • Hvilke kemikalier må stå på skolen
  • Hvilke kemikalier må eleverne anvende
  • Hvordan opfyldes kravene til dokumentation
  • Hvordan skal kemikalierne mærkes
  • Hvilke krav er der til indretning af faglokalet
  • Hvordan kommer vi i gang med Chemical Manager

Vi tilpasser altid kemigennemgangen efter dine behov, og du kan vælge emner i vores kontaktformular

Hvorfor skal man lave en kemisk APV?

En kemisk arbejdspladsvurdering (APV) er en vigtig proces, da den sikrer at medarbejderne på en arbejdsplads har den rette viden til, at kunne håndtere kemikalier - altså at kunne arbejde sikkert.

Desuden hjælper en kemisk APV med at identificere og minimere farer forbundet med håndtering af kemikalier. Dette er med til at beskytte dig og dine kollegaer samt sikre at arbejdspladsen overholder gældende love og regler.

Hvad koster et Kemisk APV kursus?

Kurset startes med et foredrag, hvorefter der gås ombord i kemikalierne og det forudbestemte fokusområde.

Kurset kan tage op til 4 timer og er prissat med en fast pris på 7.500,- ekskl. moms, uanset mængden af kemikalier. I prisen inkluderer 1 års licens til Chemical Manager.

Har du i forvejen licens til Chemical Manager er prisen 5.000,- eksl. moms.

Ved brug af kontaktformularen kommer du i direkte kontakt med konsulent Thomas Stolborg for bestilling af kemigennemgang til din skole.

Konsulent

THOMAS STOLBORG

+45 4019 0059

ts@frederiksen-scientific.com

Ofte stillede spørgsmål vedr. Kemisk APV

Hvordan laver man en Kemisk APV?

Vi starter med at rydde op i alle de kemikalier, som I har opbevaret samt skiller os af med de kemikalier, som I enten ikke må have eller ikke har brug for længere. På den måde vil I kun have kemikalier, som I har brug for, om som I har tilladelse til at opbevare.

Dernæst journaliserer vi jeres kemikalier i Chemical Manager, så I har en komplet liste over alle jeres kemikalier. Desuden fjerner vi eventuelle gamle etikker og erstatter dem med nye, så I kan være sikre på, at der ikke er forvirring omkring kemikaliernes identitet.

Hvem skal have lavet en Kemisk APV?

En kemisk APV er et lovkrav i følge den danske arbejdsmiljølovgivning. Derfor skal alle institutioner, som har kemikalier opbevaret have en Kemisk APV

Indretning af faglokaler

Ved en kemigennemgang er det oplagt også at få konsulenthjælp til indretning af jeres faglokaler. Naturfagslokaler og laboratorier er nemlig nogle af de mest krævende faglokaler. Lokaler, som ikke alene stiller skærpede krav til miljø og til sikkerhed, men også til undervisningsformen.

Ønsker du i samme omgang at få konsulenthjælp til indretning af faglokaler? Så notér det i kommentarfeltet i kontaktformularen for Kemisk APV kursus.