search

Comptonspredning

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 138850
Emne Kernefysik, relativistisk mekanik
Version 2017.02.21 / HS
Type Elevforsøg
Foreslås til GymA

 

Formål

Påvisning af gammakvanters energitab ved Comptonspredning.
Eftervisning af det teoretiske udtryk for de spredte gammakvanters energi.

Princip

Udstyret giver mulighed for at undersøge Comptonspredning ved to vinkler: 60° og 90°. For hver vinkel anvendes et sæt aluminiumsskaller, hvis geometri sikrer, at kun gammakvanter, som er spredt i netop den ønskede vinkel, rammer detektoren.
Størsteparten af den direkte stråling absorberes af en blyabsorber, som placeres direkte mellem kilde og detektor.

Energien af gammakvanterne bestemmes med en lille scintillationsdetektor og tilhørende multikanalanalysator.

Download

138850-Comptonspredning.pdf

Lignende øvelser

138810 Gammaspektroskopi, Cs-137-kilden

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

519000 Comptonspredning, sæt
514180 Kildeholder til opstillingsbænk, simpel
510030 Gammakilde (indgår i 510000 Risø-kilder, komplet sæt)

514102 Skinne til opstillingsbænk, 40 cm (Indgår i 514100 Opstillingsbænk)
294610 Rytter med et Ø10mm hul (2 stk.) (1 stk. indgår i 514100 Opstillingsbænk)

Større apparatur

518500 Scintillationsdetektor
518000 Multikanalanalysator
(PC med USB-port)

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up