search

Gammaspektroskopi, Cs-137-kilden

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 138810
Emne Kerneforsøg
Version 2016.10.26 / HS
Type Elevforsøg
Foreslås til GymA

 

Formål

I denne øvelse undersøges udseendet af gammaspektret fra en Cs-137-kilde.
Der er samtidigt tale om en introduktion til gammaspektrometeret og den tilhørende software.

Princip

Et gammaspektrometer er opbygget af dels en detektor (som registrerer gammakvanterne og afgiver en elektrisk impuls, der er proportional med deres energi), dels en multikanalanalysator (som bestemmer størrelsen af det elektriske signal og tæller antallet af registrerede gammakvanter).

Multikanalanalysatoren består af en meget lang række kanaler, dvs. tællere, som svarer til hver sit lille energiinterval.
For hver registreret gammakvant finder analysatoren frem til den tæller, som energien af kvantet svarer til – og denne tæller øges med én. Resultatet efter passende lang måletid kan afbildes grafisk som et såkaldt spektrum : en graf over de registrerede hyppigheder som funktion af energien.

Download

138810-Gammaspektroskopi_Cs-137-kilden.pdf

Lignende øvelser

138850 Comptonspredning

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

518000 Multikanalanalysator
518500 Scintillationsdetektor til 518000

514102 Skinne til opstillingsbænk, 40 cm
514180 Kildeholder til opstillingsbænk, simpel
294610 Rytter med et Ø10mm hul
514010 Blændplade, bly 1,2mm (2 stk.)

510030 Gammakilde *)

PC med programmet GaSp og tilhørende USB-driver (medfølger)

*) gammakilden er indeholdt i 510000 Risø-kilder, komplet sæt.

Standard laboratorieudstyr

Andet stativudstyr kan uden problemer anvendes; placeringen af kilde og detektor er ikke kritisk i dette eksperiment.
514100 Opstillingsbænk (inkl. absorberplader), som også er anvendelig i andre kernefysiske eksperimen­ter, er et glimrende alternativ til ovenstående.

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up