search

Vinkelfordelingen af sekundær kosmisk stråling

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 138980
Emne Partikelfysik, kosmisk stråling
Version 2017-10-03 / HS
Type Projekt / længerevarende måleserie
Foreslås til GymA

 

Formål

Fastlæggelse af en kurve for vinkelfordelingen af myoner i den kosmiske stråling.

Princip

En linje gennem to (eller tre) Geiger-Müller-rør definerer den retning, de registrerede partikler ankommer fra. Ved at anbringe en tyk absorber mellem rørene sikres det, at der kun måles på stråling med stor gennemtrængningsevne.
De første målinger af vinkelafhængigheden fandt sted i starten af 1930’erne, kort efter opfindelsen af koincidens­kredsløbet.

Download

138980-Vinkelfordelingen-af-sekundaer-kosmisk-straaling.pdf

Lignende øvelser

Vekselvirkning mellem kosmisk stråling og fast stof

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

514200 Myon-observatorium
513800 Koincidensboks

Standard laboratorieudstyr

512525 GM-rør med stort areal (2 eller 3 stk.) (513565 kan også anvendes - men rørene skal være ens)
513610 GM-tæller
512565 USB kommunikationsadapter for 513600

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up