search

Elektriske kredsløb

Alle øvelsesvejledningerne er mærket med de(t) klassetrin, vi umiddelbart vurderer dem egnet til. Men det er som altid lærerens eget skøn, der er afgørende. Så prøv at "shoppe" både over og under det aktuelle niveau.

Jævnstrømskredsløb

Elpærer i serie- og parallelkobling (136010)
Helt simple observationer af strøm og spænding. 7-8 kl.

Modstande i serie- og parallelforbindelse (136030)
Målinger med analoge volt- og amperemetre, modstandsberegning med Ohms lov. 7-9 kl.

Modstande i serie- og parallelforbindelse (136035)
Målinger med digitale volt- og amperemetre, modstandsberegning med Ohms lov. 7-9 kl.

Ohms lov (136050)
Målinger med amperemeter og voltmeter. Et stykke metaltråd undersøges og resultaterne sammenholdes med Ohms lov. 7-8 kl., (GymC)

Modstand i metaltråd (136060)
Modstanden bestemmes med amperemeter og voltmeter. Tre måleserier, hvor hhv. materiale, længde og tykkelse varieres. 7-8 kl., (GymC)

Hemmelige kredsløbsbokse (136040)
Otte bokse med hver sin udfordring: Eleverne skal finde frem til, hvordan pærer og afbrydere er forbundet inde i kasserne. 9-10, GymBC

Kapacitor, op- og afladning (136230)
Langsom op- og afladning følges med et voltmeter. Kurverne tegnes i regneark og kapacitansen bestemmes ud fra en tendenslinje. 10, GymABC

Pladekapacitoren (136930)
Pladekapacitor med luft og plast som dielektrikum. Vakuumpermittiviteten bestemmes med acceptabel præcision. GymA

Vekselstrøm

Transformatoren (137710)
Målinger på den ubelastede transformator. Sammenligning med teorien. 9-10 kl., GymC

Ensretterkredsløb (136210)
En tonegenerator laver "slow motion" vekselstrøm, som kan følges på almindelige viserinstrumenter. 9-10 kl., GymC

Effektiv spænding (136220)
Sammenligning af lys fra pærer, som tilsluttes en kendt (DC-) spænding og spændinger med forskellige kurveformer. 9-10 kl.,GymBC

Højspændingsledninger (136090)
Vi undersøger, hvordan ledningernes modstand påvirker overførslen af elektrisk energi ved lav og høj spænding.

Solceller

Solcellen – karakteristik og effekt (med solcellepanel 488505)
Udmåling af karakteristikkurve for både det samlede panel og en enkelt celle.. Bestemmelse af optimalt arbejdspunkt. 9-10 kl, GymBC

Solcellen – karakteristik og effekt (med Olympiadekasse 1)
Udmåling af en solcelles karakteristik. Bestemmelse af optimalt arbejdspunkt. 10 kl., GymABC

Solcellen – serie- og parallelkobling (med Olympiadekasse 1)
Bygger videre på "Solcellen – karakteristik og effekt".
To solceller kombineres til et solcellepanel. Virkningen af skygge på dele af panelet undersøges. 10 kl., GymABC

LCR-kredse

RC-Lavpasfilter (136310)
Tonegenerator, LCR-opstilling, oscilloskop. Frekvensgang og steprespons. GymA

RC-Højpasfilter (136320)
Tonegenerator, LCR-opstilling, oscilloskop. Frekvensgang og steprespons. GymA

Svingningskredse (136330)
Tonegenerator, LCR-opstilling, oscilloskop. Induktansmåling vha. bestemmelse af resonansfrekvens. GymA

LCR-Båndpas-og-båndstopfiltre (136340)
Tonegenerator, LCR-opstilling, oscilloskop. Frekvensgang og steprespons. GymA

LCR-Lavpasfilter (136350)
Tonegenerator, LCR-opstilling, oscilloskop. Frekvensgang og steprespons. GymA

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up