search

Mekanik

Alle øvelsesvejledningerne er mærket med de(t) klassetrin, vi umiddelbart vurderer dem egnet til. Men det er som altid lærerens eget skøn, der er afgørende. Så prøv at "shoppe" både over og under det aktuelle niveau.

Kinematik

Lydens hastighed i luft (131410)
Målt med to mikrofoner og elektronisk stopur. 9-10 kl., GymC

Lydens hastighed i luft med SpeedGate (131415)
Målt med to mikrofoner og SpeedGate. 9-10 kl., GymC

Lydens hastighed i stål (131420)
Elektriske målinger med elektronisk stopur. 10 kl., GymABC

Lysets hastighed (133890)
Bruger direkte målinger af tid og afstand til bestemmelse af hastigheden. GymAB

Det frie fald. Bestemmelse af g (134510)
Stålkugle, udløsermekanisme og faldplade. Målinger med elektronisk stopur. 10 kl., GymABC

Galileis skråplan (134640)
Moderne demonstration af Galileis klassiske eksperiment med en skråtstillet luftpudeskinne og et antal SpeedGates. 10 kl., GymBC

Hastighed og acceleration (134650)
Vogn på skråplan. Accelerationen bestemmes ved målinger med fotocelle og elektrisk stopur. (evt. 10 kl.), GymBC

Dynamik, impuls- og energibevarelse

Newtons anden lov (134710)
Eksperimentelt bestemt acceleration sammenlignes med forudsigelsen fra Newtons 2. lov. Gym AB

Stød på en luftpudeskinne (134720)
Undersøgelse af impulsbevarelse ved elastiske og uelastiske stød. Gym AB

Energibevarelse i tyngdefeltet (134570)
Bestemmelse af potentiel og kinetisk energi for et lod, som svinger som et pendul. 10 kl. , GymABC

Fjedre, penduler

Pendulbevægelse (135120)
Simpelt matematisk pendul med et varmefyldelod i bjørnetråd. (evt. 10 kl.), gymAB

Matematisk pendul med SpeedGate (135110)
Øvelse med den klassiske pendulmodel med strømlinet lod samt elektronisk tidtagning. GymAB

Jævn cirkelbevægelse med konisk pendul (135710)
Ud fra en kendt tyngdekraft undersøges jævn cirkelbevægelse med konisk pendul. GymA

Konisk pendul - Bestemmelse af g (135730)
Hvis formlerne for jævn cirkelbevægelse antages gyldige, kan g bestemmes med et konisk pendul. GymA

Stive legemer

Fysisk pendul (135610)
Bestemmelse af inertimomenter, primært af symmetriske massefordelinger. GymA

Besselpendulet (135630)
Model af reversionspendul. Bestemmelse af g med præcision lidt under 1 ‰. GymA

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up