search

Besselpendulet

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 135630
Emne Mekanik, stive legemer, præcisionsmålinger
Version 2016.08.15 / HS
Type Elevøvelse
Foreslås til GymA

 

Formål

Bestemmelse af den lokale tyngdeacceleration  g  med stor nøjagtighed.

Princip

Apparatet er en model af et såkaldt reversionspendul. Navnet refererer til, at pendulet kan endevendes – der er et ophængspunkt i hver ende. Reversions­pendulet opbygges, så ophængspunkterne har forskellig afstand til massemidtpunktet og justeres derefter, så det har samme svingningstid om de to ophængspunkter.
Herefter kan  g  let beregnes.

Download

135630-Bessel-Pendulet.pdf​
218100-FysiskPendul-BesselPendul-DK.xlsx (Regneark til databehandling)

Lignende øvelser 

Fysisk pendul
Det frie fald - Bestemmelse af g (ikke præcisionsmåling)

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

218100 Fysisk pendul / Bessel-pendul
001510 Skruetvinge

Større apparater

Valgfrit: Tidtagning med SpeedGate:
197570 SpeedGate

Valgfrit: Tidtagning med fotocelle og timer:
200250 Elektronisk tæller
197550 Fotocelle enhed

(Dataopsamlingsudstyr kan også benyttes til måling af svingningstiden.)

Diverse standardudstyr

001600 Bordklemme
002310 Stativmuffe, firkantet (2 stk. anvendes)
000850 Stativstang 25 cm
000820 Stativstang 75 cm

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up