search

Fysisk pendul

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 135610
Emne Mekanik, stive legemer
Version 2016.08.11 / HS
Type Elevøvelse
Foreslås til GymA

 

Formål

Vi undersøger et fysisk pendul, dvs. et sammensat, stift legeme og sammenholder målte og beregnede værdier for inertimomenter.

Princip

Inertimomentet bestemmes gennem måling af svingningstider for det fysiske pendul. Hovedvægten lægges på symmetriske massefordelinger, således at pendulets massemidtpunkt er placeret i midten af pendulet. Dette forenkler beregningerne.
Eksperimentet kan udvides til vilkårlige massefordelinger.

Download

135610-Fysisk-pendul.pdf
218100-FysiskPendul-BesselPendul-DK.xlsx (Regneark til databehandling)

Lignende øvelser 

Bessel-pendulet

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

218100 Fysisk pendul / Bessel-pendul
001510 Skruetvinge

Større apparater

Valgfrit: Tidtagning med SpeedGate:
197570 SpeedGate

Valgfrit: Tidtagning med fotocelle og timer:
200250 Elektronisk tæller
197550 Fotocelle enhed

(Dataopsamlingsudstyr kan også benyttes til måling af svingningstiden.)

Diverse standardudstyr

001600 Bordklemme
002310 Stativmuffe, firkantet (2 stk. anvendes)
000850 Stativstang 25 cm
000820 Stativstang 75 cm

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up