search

Stød på en luftpudeskinne

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 134720
Emne Mekanik, dynamik
Version 2016-06-03 / HS
Type Elevforsøg
Foreslås til GymAB

 

Formål

Vi undersøger elastiske og uelastiske sammenstød mellem to vogne på en luftpudeskinne. For begge typer stød undersøges, om der er impuls- og energibevarelse.

Princip

Luftpudeskinnen giver mulighed for (næsten) friktionsløs bevægelse i 1 dimension. Derved opnås, at de eneste kræfter, som virker i banens længderetning, er de indbyrdes påvirkninger mellem de to vogne. Vognene kan derfor betragtes som et isoleret system.

De to vogne sendes mod hinanden med varierende hastighed. Vognenes masser kan ligeledes varieres.

Vognenes hastigheder måles med to SpeedGates, som direkte kan vise hastigheden ved passage. SpeedGate husker den foregående måling, og passer derfor perfekt til stødforsøg, hvor fotocellen typisk passeres en gang ind mod stødpunktet og en gang mere på tilbagevejen.

Øvelsesvejledning

134720-Stoed-paa-en-luftpudeskinne.pdf

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

195050 Luftpudeskinne m. tilbehør (eller tilsvarende ældre model: 195000 eller 195010)
197080 Blæser til luftpudeskinne
197570 SpeedGate (2 stk.)
195055 Monteringsbeslag for SpeedGate (2 stk.)

Standard laboratorieudstyr

102962 Vægt, 500 g / 0,1 g – eller tilsvarende

Hvis ældre luftpudeskinne benyttes, erstattes de to styk 195055 af følgende:
000100 Stativfod A-fod 2,0 kg (2 stk.)
000830 Stativstang 50 cm (2 stk.)
002310 Stativmuffe, firkantet (2 stk.)

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up