search

Charles' lov

Eksperimentbeskrivelse

Nummer 132240
Emne Termodynamik, gaslovene
Version 2018-12-18 / HS
Type Elevforsøg
Foreslås til GymA

 

Formål

Det eftervises, at rumfanget af en gas med fast tryk stiger lineært med temperaturen. Ved at ekstrapolere til rumfanget er lig nul, bestemmes det absolutte nulpunkt.

Princip

Vi måler på en afspærret mængde af atmosfærisk luft, hvis temperatur styres med et vandbad. En del af luften befinder sig i en plastsprøjte, som styres via en spindel og et håndsving. 
Trykket måles med et væskemanometer. Væskestanden i begge manometergrene holdes på faste punkter.

Øvelsesvejledning

132240-Charles-lov.pdf

Lignende øvelser

132220 Boyle-Mariottes lov
132230 Det absolutte nulpunkt (Gay-Lussacs lov)

Anvendt apparatur

Specifikt for eksperimentet

180700 Gaslovsapparat
007560 Bægerglas, 2 L, Duran, Lav form
064045 Magnetomrører 300-2000 rpm
275010 Dyppekoger 300 W / 230 V

Standard laboratorieudstyr

Digital termometer
000100 A-fod (3 stk.)
000840 Stativstang (3 stk.)
002310 Stativmuffe (3 stk.)

Diverse forbrugsvarer

890300-6 Demineraliseret vand
042300    Hanefedt/slibfedt/vakuumfedt

 

© Frederiksen Scientific A/S
Vejledningerne må frit anvendes til undervisningsformål på den adresse, hvortil det beskrevne apparatur er købt.

keyboard_arrow_up