Udeundervisning i geografi

Udendørsundervisning i geografi er en berigende tilgang, der giver dine elever mulighed for at opleve fagets emner i den virkelige verden.

Feltarbejde, der forbinder teori og praksis

Gennem feltarbejde, som at udforske lokale økosystemer, undersøge jordformationer eller kortlægge klimazoner, får dine elever en dybere forståelse af geografiske begreber og processer.

Fordelene ved udendørsundervisning inkluderer engagement, da eleverne er aktive og praktisk involverede.

De lærer at forbinde teori med virkelige observationer, hvilket øger deres motivation og læring. Derudover styrker udendørsundervisning deres problemløsningsfærdigheder, kritiske tænkning og samarbejdsevner.

Den direkte interaktion med miljøet fremmer også miljøbevidsthed og bæredygtighedsforståelse hos eleverne.

Udendørs undervisning i geografi

Lærere, træk jeres geografiundervisning ud i det fri.

Lad eleverne udforske naturen, kortlæg områder, studer vejr, dyr og ressourcer.

Styrk deres observationsevner, rumlige forståelse og geografisk indsigt. Brug interviews, målinger og feltarbejde til at udvikle deres forskningsevner og dataanalyse. Forbind geografi med biologi, matematik og samfundsfag.

Den praktiske tilgang skaber dybere forståelse og stærkere anvendelse af viden i den virkelige verden.

Tag geografien udenfor!

Inspiration til aktiviteter og forsøg i naturen

Der er mange spændende forsøg og aktiviteter, der kan udføres i naturen for at forbedre elevernes forståelse af geografi.

 1. Et eksempel er at studere erosionsprocesser ved at udføre en feltundersøgelse af en f.eks. en åbrink. Eleverne kan observere åens form og struktur, analysere jordprøver og registrere forskellige typer af sediment og sten. Dette vil give dem en indsigt i, hvordan åer former landskaber og påvirker miljøet.
 2. Et andet eksempel er at undersøge vejr og klima ved at oprette en vejr- og klimastation i skolegården eller i et nærliggende område. Eleverne kan således installere termometre, barometre og regnmålere for at indsamle data og lave daglige observationer. De kan analysere dataene og lære om vejrformationer, klimazoner og klimaændringer.

Disse forsøg og aktiviteter giver eleverne mulighed for at engagere sig aktivt i at lære geografi og forstå geografiske begreber i praksis. De lærer at indsamle og analysere data, observere naturfænomener og for

Find egnede lokationer til din udeundervisning i geografi

En sjov og effektiv udendørsundervisning i geografi indebærer en grundig forberedelsesproces, herunder at finde egnede lokationer.

Planlægning af relevante aktiviteter er nødvendig, ligesom informering om adfærd i naturen.

Ved at inkludere udendørsundervisning i geografitimerne kan dine elever opnå en dybere forståelse af faget og opleve læring i praksis.

Ofte stillede spørgsmål inden for udeundervisning i natur og teknologi

Her kan du læse svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi møder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvor kan man tage på ekskursion i geografi?

I Danmark er der mange interessante steder, hvor du kan tage dine elever med på ekskursioner i geografitimen. Du kan f.eks. besøge:

 • Møns Klint: Et imponerende klintområde på Møn, hvor dine elever kan studere klippelagene, erosionsprocesser og geologisk dannelse.
 • Nationalpark Thy: Et stort naturområde med varierede landskaber, herunder klitter, hede og søer. Dine elever kan undersøge dynamikken i kystområder og lære om dets betydning for naturen.
 • Skagen: Den nordligste del af Danmark med sin unikke natur, inklusive Grenen, hvor to have mødes. Dine elever kan studere kystformationer, sanddannelser og effekten af strømme og tidevand.
 • Nordsøen: Besøg områder langs den jyske vestkyst for at lære om kystbeskyttelse, havets påvirkning og dets betydning for fiskeri og turisme.
 • Stevns Klint: En klint på Sjælland, der er på UNESCOs verdensarvsliste. Dine elever kan her lære om kridtformationer, fossiler og den dramatiske begivenhed med nedfaldet af asteroiden for omkring 65 millioner år siden.
 • Vadehavet: En unik og dynamisk nationalpark, hvor dine elever kan udforske tidevandsfænomener, kystformationer, dyreliv og betydningen af økosystemet for fugletræk.

Dette er naturligvis blot nogle få eksempler, for der findes mange flere spændende steder i Danmark, der er velegnede til ekskursioner i geografi!

Hvilke forsøg til geografi udendørs?

Der er flere spændende forsøg til geografi, som kan udføres udendørs.

Lad os give dig et par eksempler her:

 • Erosion og sedimentation: Lav en simpel erosions- og sedimentationsforsøg ved at lave små terræner i sandkassen ude i skolegården og simulere regn eller vanding. Observer, hvordan vandet bevæger sig, og hvordan det påvirker landskabsformerne og sedimentationen.
 • Klima og vejr: Opret en vejrstation og indsamle data om temperatur, luftfugtighed, vindretning og nedbør. Analyser dataene over tid og diskuter klimaændringer og lokale vejrformationer med dine elever.
 • Jordbundsanalyse: Lær dine elever at lave jordundersøgelser, ved at undersøge jordens egenskaber og sammensætning ved at indsamle prøver fra forskellige områder. Analyser jordens tekstur, pH-niveau og næringsindhold for at forstå jordbundsvariationer og deres betydning for vegetation og landbrug.

Husk altid at tage hensyn til sikkerhedsaspekter og lokale forhold, når du udfører udendørs forsøg i geografi. Det er også vigtigt at have en klar målsætning og relaterede læringsaktiviteter, så eleverne får den fulde fordel af erfaringerne i det udendørs miljø.

Relevante produkter inden for Geografi

Der er utallige muligheder for at give eleverne en spændende og varieret undervisning geografi.

Vi har en lang række produkter inden for geografi og udeskole for at gøre det nemt for dig, at finde det rette udstyr til din udendørs undervisning.

Udvalget inkluderer udstyr til ekskursion på land og vand, geologiske eksperimenter og modeller, landkort, glober m.m.