search

Udendørs undervisning

Udeskole giver en alternativ tilgang til undervisning, der har mange fordele for både dig, som lærer, og dine elever.

Udeskole og udendørs undervisning fremmer først og fremmest praktisk og oplevelsesbaseret læring, hvor du lærer dine elever at koble teori til den virkelige verden. Det øger deres motivation, engagement og kreativitet samt styrker deres forståelse af naturen og omgivelserne.

For dig, som underviser, åbner udeskole nye undervisningsmuligheder og inspirerer til en anderledes undervisning. Det kan forbedre dit forhold til eleverne og samtidig skabe et mere dynamisk og engagerende undervisningsmiljø.

Hvad er udeundervisning?

Udeundervisning indebærer at flytte undervisningen ud af det traditionelle klasseværelse og ud i udendørs miljøer som naturen, museer eller historiske steder.

Det adskiller sig fra klasseværelseundervisning ved at tilbyde eleverne en mere praktisk og sanselig læringsoplevelse. I stedet for at lære fra bøger og tavler får dine elever mulighed for at udforske og opleve læring på egen hånd ved at bruge deres sanser gennem aktiviteter udenfor. 

Udeundervisning fokuserer på at forbinde teori med praksis og skabe en dybere forståelse for emner og fagområder gennem observation, fysisk aktivitet og samarbejde. 

Udeskole understøtter derfor også tværfaglig læring og hjælper med at skabe forbindelse mellem forskellige fagområder. 

Udeskole giver mulighed for fysisk aktivitet og samarbejde og fremmer derfor sammenholdet i elevflokken.

Det giver dine elever mulighed for at opdage og lære deres omgivelser at kende, stimulere deres kreativitet og øge deres engagement og motivation for undervisning. 

Find inspiration til udendørs undervisningsaktiviteter

En lille pige, med maling i ansigtet, smiler

Udeundervisning: Fra feltarbejde til naturoplevelse

Udeundervisning kan tage mange former.

Det kan for eksempel være feltarbejde, hvor du og dine elever indsamler materialer og data fra naturen, f.eks. ved at undersøge et økosystem eller måle vandkvaliteten. 

Du kan også tage dine elever med på ekskursioner, hvor turen kan gå til forskellige steder som historiske steder, parker, skovområder e.l.. 

I kan også studere planter og dyrelivet eksempelvis i jeres lokalområde gennem naturstudier. Her fokuseres der på at lære om naturen og dens processer. Det kan f.eks. være identifikation af planter og dyr, observation af årstidsændringer eller udforskning af naturlige fænomener som vandkredsløbet.

Fordele og ulemper ved udendørs undervisning 

Udeundervisning byder på en række gode fordele for både dig, som lærer, og dine elever.

For dine elever:

 1. Læring gennem sanserne: Udeundervisning giver dine elever mulighed for at opleve og lære den virkelige verden gennem sanserne. Dette styrker deres forståelse af emner og skaber forbindelse mellem teori og praksis.
 2. Øget engagement: Aktiviteter udendørs kan øge dine elevers motivation og engagement i læringen ved at tilbyde en anderledes og mere spændende undervisningsmetode.
 3. Fysisk aktivitet: Udeundervisning fremmer fysisk aktivitet og sundhed, da dine elever får mulighed for at bevæge sig og udforske deres omgivelser.
 4. Socialt samspil og samarbejde: Udeundervisning giver dine elever mulighed for at arbejde sammen og opbygge sociale relationer gennem gruppeaktiviteter og fælles udforskning.

For dig, som lærer:

 1. Differentieret undervisning: Udeundervisning åbner mulighed for differentieret undervisning, hvor du, som lærer, kan tilpasse aktiviteterne til dine elevers individuelle behov og læringsstile. Desuden giver udeundervisning dig, som lærer, mulighed for at skabe en dynamisk undervisningsoplevelse, der kan motivere dine elever på nye måder.
 2. Tværfaglig læring: Udeundervisning understøtter tværfaglig læring ved at integrere flere fagområder og skabe forbindelse mellem forskellige emner og discipliner.
 3. Forbedret forhold til eleverne: Udeundervisning kan styrke relationen mellem dig og dine elever ved at skabe et mere afslappet undervisningsmiljø.
 4. Udvikling af undervisningsressourcer: Udeundervisning giver mulighed for at udvikle og anvende nye undervisningsmetoder, der kan berige undervisningen og styrke dine faglige kompetencer.

Udeskolens Indflydelse på Læring og Kreativitet

Udeskole kan øge læringen hos dine elever ved at tilbyde en oplevelsesbaseret tilgang, hvor eleverne kan forbinde teori med praktisk erfaring. Engagementet styrkes, da udeundervisning er mere engagerende og motiverende for eleverne.

Udeskole fremmer også færdighedsudvikling, da eleverne bruger observation, problemløsning og samarbejde i autentiske miljøer. Endelig fremmer udeskole kreativ tænkning ved at udfordre eleverne til at se sammenhænge og finde nye løsninger i naturen og den omkringliggende verden.

Mor og to børn stå i vandkanten og indsamler fund

Udeskole udfordringer: Logistik, engagement og sikkerhed

Der kan opstå visse udfordringer og bekymringer hos lærere ved at gå i gang med udeskole og undervisning i det fri.

 • For det første kan logistik være en udfordring, da det kræver planlægning og organisering af transport, tilladelser og sikkerhed. Vejrforhold og sæsonbestemte begrænsninger kan også være en bekymring, da de kan påvirke undervisningens gennemførelse.
 • Desuden kan nogle lærere have bekymringer om, hvordan de skal håndtere eventuelle sikkerhedsrisici i udendørs miljøer samt holde eleverne engagerede og fokuserede uden for klasseværelset.
 • At afholde udeundervisning kræver også tid og ressourcer til at udvikle relevante undervisningsmaterialer og træne undervisere i at facilitere udeundervisning effektivt.
 • Endelig kan nogle undervisere være tilbageholdende med at lave udeskole på grund af manglende kendskab til eller tillid til denne undervisningsmetode.

Udeundervisning: Strategier og løsninger

For at tackle bekymringer og udfordringer ved udeskole og udendørs undervisning kan du, som lærer, implementere følgende løsninger og strategier. 

 • For logistik kan planlægning på forhånd være afgørende, herunder at arrangere transport og sikre tilladelser. Du kan også udnytte lokale ressourcer og nærliggende naturområder for at minimere rejsetiden. 
 • For at håndtere vejret kan du lave backup-planer eller alternative aktiviteter, der kan gennemføres indendørs. For at holde dine elever engagerede kan du indarbejde variation i aktiviteterne, bruge interaktive øvelser og lade eleverne deltage i planlægningen af udeundervisningen. 
 • Ressourcer og undervisningsmateriale kan udvikles i samarbejde med dine kolleger, og I kan med fordel udnytte eksisterende online-ressourcer. Træning og faglig udvikling kan søges gennem workshops, konferencer og netværk med andre udeskoleundervisere. Og endelig kan du øge din viden og tillid til udeskole gennem videreuddannelse og erfaringsudveksling med dine kollegaer.

Det er bare med at springe ud i det!

En børneflok holder en farverig faldskærm op i luften

En gruppe børn sidder på sten og kigger ud over vandet

Gode råd til udeskole 

Når du ønsker at integrere udeskole i din undervisningsplan, er der vigtige elementer, du skal overveje.

 1. Valg af lokation: Vælg egnede udendørs lokationer, der passer til dine læringsmål. Overvej parker, skove, museer eller naturområder f.eks. i lokalområdet.
 2. Forberedelse af eleverne: Inddrag eleverne i planlægningsprocessen og skab forventninger til udeundervisningen. Informer dem om formålet, aktiviteterne og forventede adfærd i udendørs miljøer.
 3. Logistik: Organisér transport til og fra lokationen og sørg for tilladelser, der måtte være nødvendige. Sørg også for nødvendige ressourcer, såsom vand, mad og udstyr, der er relevante for aktiviteterne.
 4. Aktiviteter og undervisningsmaterialer: Design og forbered specifikke aktiviteter og opgaver, der forbinder teori med praktisk læring. Skab undervisningsmaterialer og ressourcer, der understøtter dine udeskoleaktiviteter. Find masser af inspiration her
 5. Løbende forbedringer: Reflekter løbende over dine udendørs undervisning. Brug gerne feedback fra elever og kolleger til at forbedre og tilpasse fremtidige udeundervisninger.

Forsøg og aktiviteter

Mangler du inspiration til forsøg og aktiviteter i din udendørs undervisning? Find inspiration til aktiviteter til udeundervisning her eller læs med herunder:

 1. Naturvandring og artsbestemmelse: Tag dine elever med på en naturvandring, hvor I identificerer og studerer forskellige planter, træer eller dyrearter. Dette kan bidrage til at udvikle dine elevers observationsevner og øge forståelsen for økosystemer og biodiversitet.
 2. Geologisk undersøgelse: Lad dine elever udforske og undersøge geologiske formationer, som f.eks. klipper, sten eller jordlag. Dette kan hjælpe med at forklare jordens historie, erosion og geologiske processer.
 3. Miljømålinger og vandkvalitet: Eleverne kan udføre målinger af vandkvaliteten i en flod, sø eller vandløb. Dette kan involvere parameter som pH-niveau, temperatur og indholdet af ilt. Ved at gøre dette lærer dine elever om økosystemers sundhedstilstand, vandcyklus og miljøbevidsthed.
 4. Historiske rekonstruktioner: Dine elever kan besøge historiske steder og lave rekonstruktioner af tidligere begivenheder eller dagliglivet i fortiden. Dette kan give dem en levende forbindelse til historie, styrke deres kritiske tænkning og fremme deres evne til at forstå kontekst.
 5. Skolehave: Med en skolehave kan dine elever deltage i dyrkning af planter, lære om bæredygtig landbrug og ernæring. Dette kan udvikle deres praktiske færdigheder, miljøbevidsthed og forbindelse til naturen.

Udeskole realiserer teori til praktisk erfaring

Udeskole og udendørs undervisning med naturvandringer, geologisk undersøgelse, miljømålinger, historiske rekonstruktioner og skolehaver er med til at skabe en god undervisning til dine elever. Det er nemlig med til at fremme observationsevnen, forståelse for økosystemer, historie og bæredygtighed.

Med udeundervisning får dine elever sanselige oplevelser, anvender teori i praksis og udvikler kritisk tænkning. 

Fire børn i forskellig farvede gummistøvler

Ofte stillede spørgsmål inden for udeundervisning

Her kan du læse svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi møder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.


Udeskole er en undervisningsmetode, der indebærer at flytte undervisningen ud i naturen og andre udendørs miljøer. Eleverne lærer gennem praktiske aktiviteter, der forbinder teori med virkeligheden uden for klasseværelset.


Udeskole bidrager til øget læring, engagement og kreativ tænkning. Den styrker forbindelsen til naturen, udvikler praktiske færdigheder og fremmer sundhed og trivsel hos eleverne.

keyboard_arrow_up