search

Sikkerhed i fysikundervisningen

I fysiklokalet er det primært de elektriske apparater, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, men også de radioaktive kilder skal naturligvis behandles med varsomhed.

Som inspiration til sikkerheden i undervisningslokalerne kan nyeste version af "Når klokken ringer" hentes her.

Radioaktivt affald

Hvad er radioaktivt affald?

For skolers vedkommende er radioaktivt affald typisk Risøkilder, minigeneratorer, røgdetektorer, kilder til tågekammer og lignende. 
 

Hvordan bortskaffes radioaktive kilder?

Generelt bortskaffes kilderne af Dansk Dekommissionering ved at følge dette link

Vejledninger om radioaktivitet

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger og vejledninger til sikker håndtering af stråling. Dem kan du læse om her.

Kontakt Sundhedsstyrelsen:
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

Tlf. 72 22 74 00
Send mail til Sundhedsstyrelsen

Hvilke kilder skal sendes til Dansk Dekommissionering?

  • Risøkilder
  • Tågekammerkilde
  • Minigenerator
  • Isotopgenerator
  • Protactiniumgenerator
  • Neutronkilder

Hvilke radioaktive kilder kan bortskaffen med dagrenovation?

Følgende kilder kan normalt bortskaffes med dagrenovationen:

  • Røgdetektor. Det fremgår af røgdetektorens brugsvejledning om den kan bortskaffes med dagrenovationen. Ved tvivl, spørg den lokale modtagestation.
  • KCl-kilde, hvis dette er naturligt forekommende KCl.

Hvilke andre produkter indeholder radioaktive stoffer?

Mange skoler har ure med selvlysende tal og visere, som illustration af radioaktive materialer. Disse kan normalt bortskaffes med dagrenovationen. Ved tvivl, spørg den lokale modtagestation. 

Mere information om radioaktiv affald: 

keyboard_arrow_up