Bioenergi

Hvad er bioenergi?

Bioenergi er en energikilde, som bliver lagret i biomasse eller et organisk stof. Det kan eksempelvis komme fra halm fra et landbrug, fra brænde, træflis, planter eller bionedbrydeligt affald.

Altså stammer biomasse fra materialer, som engang har været levende, eller som kommer fra noget, der er levende.

Produktion af biogas - øvelse

Undersøg hvordan biogas produceres ved at lave din egen!

Find opskriften på biogas her og lær dine elever om processen.

Lige til at tage direkte med i din undervisning.

Er biomasse en vedvarende energikilde?

Ja, biomasse er en vedvarende energikilde.

Så længe vi dyrker planter, genanvender organisk affald o.l., er biomasse en fornybar energikilde. Det er dog vigtigt at understrege, at biomasse ikke er en ”ren” vedvarende energikilde. Det kan nemlig udlede CO2 og andre skadelige emissioner, når det brændes.

Desuden bør biomasse kun anvendes, så længe det er dyrket og produceret på bæredygtig vis, således vi undgår eventuelle skovrydninger eller andre negative konsekvenser, som skader miljøet.