search

Sikkerhed i fysikundervisningen

I fysiklokalet er det primært de elektriske apparater, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, men også de radioaktive kilder skal naturligvis behandles med varsomhed.

Som inspiration til sikkerheden i undervisningslokalerne kan nyeste version af "Når klokken ringer" hentes her.


Danmarks officielle 112 app


Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. Det kan i sidste ende redde menneskeliv. 

Er man en tur i felten og uheldet er ude, er det rart med GPS koordinater.
Derfor vælger vi at gøre lidt reklame for denne smartphone app. 

 

Du finder den gratis app her

Radioaktivt affald

Hvad er radioaktivt affald? 

For skolers vedkommende er radioaktivt affald typisk Risøkilder, minigeneratorer, røgdetektorer, kilder til tågekammer og lignende. 

Hvordan bortskaffes radioaktive kilder? 

Generelt bortskaffes kilderne af Dansk Dekommissionering ved at følge dette link

Vejledninger om radioaktivitet

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger og vejledninger til sikker håndtering af stråling. Dem kan du læse om her

Kontakt Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

Tlf. 72 22 74 00
Send mail til Sundhedsstyrelsen

Hvilke kilder skal sendes til Dansk Dekommissionering?

  • Risøkilder
  • Tågekammerkilde
  • Minigenerator
  • Isotopgenerator
  • Protactiniumgenerator
  • Neutronkilder

Følgende kilder kan normalt bortskaffes med dagrenovationen:

Røgdetektor (det fremgår af røgdetektorens brugsvejledning om den kan bortskaffes med dagrenovationen). Ved tvivl, spørg den lokale modtagestation.
KCl-kilde, hvis dette er naturligt forekommende KCl.

Andre produkter der indeholder radioaktive stoffer: 

Mange skoler har ure med selvlysende tal og visere, som illustration af radioaktive materialer. Disse kan normalt bortskaffes med dagrenovationen. Ved tvivl, spørg den lokale modtagestation. 

Mere information: 

Dansk Dekommissionering: www.dekom.dk 
Statens Institut for strålehygiejne: http://www.sis.dk
Særligt for SIS: Artikel om godkendte radioaktive kilder til skolebrug

keyboard_arrow_up