Øvrige spørgsmål

Kan jeg ændre hjemmesiden til engelsk? / Can I change the website to English?

Vi har i øjeblikket ikke en hjemmeside på engelsk. Hvis du ønsker at få vist hjemmesiden på engelsk, kan du anvende Google til at oversætte hjemmesiden for dig. 

Sådan gør du:

 1. Åbn Chrome på din computer.
 2. Tilgå www.frederiksen-scientific.dk 
 3. Øverst til højre skal du klikke på ’Mere’ (ikoner med de tre prikker). Klik dernæst på ’Indstillinger’.
 4. Klik på Avanceret nederst.
 5. Klik på Sprog under "Sprog".
 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Tilbyd at oversætte sider, der ikke er på et sprog, du kan læse".

 

We currently do not have a website in English. If you want to view the website in English, you can use Google to translate the website for you.

Here's how you do it:

 1. Open Chrome on your computer.
 2. Access www.frederiksen-scientific.dk
 3. In the top right, click on 'More' (icons with the three dots). Next, click on 'Settings'.
 4. Click Advanced at the bottom.
 5. Click Language under "Language".
 6. Check or uncheck the "Offer to translate pages that are not in a language you can read" checkbox.