Ekskursioner og udeskole

Læring udenfor klasseværelset, forbinder teori med praksis gennem ekskursioner og projektarbejde.

Naturen som klasselokale: Fordybelse og læring udenfor

Udeundervisning er en undervisningsmetode, der finder sted uden for de traditionelle klasseværelsesrammer. Det indebærer, at du og dine elever forlader skolens fysiske omgivelser og udforsker verden omkring jer.

Udeundervisning har flere formål. Det fremmer praktisk læring, skaber fordybelse i naturen, bidrager til kreativ tænkning og ikke mindst social interaktion blandt eleverne. Det giver altså dine elever mulighed for at opleve og studere forskellige miljøer og områder, såsom naturområder, historiske steder, kunst, videnskab og samfundet generelt.

Udeundervisning kan omfatte ekskursioner, feltarbejde, virksomhedsbesøg, projektbaseret læring og andre aktiviteter, der omdanner den fysiske verden til en ægte læringsressource. Det er altså en oplagt mulighed for at koble teori til praksis i din undervisning.

Har du brug for inspiration til ekskursioner og undervisning i det fri? Så læs med i artiklerne herunder.

Hent kataloget "Undervisning i det fri"

I brochuren Undervisning i det fri, tages der udgangspunkt i naturen omkring os og verdensmålene, som kan bruges aktivt i undervisningen.

Brochuren indeholder inspiration omkring emnerne biodiversitet og bæredygtig energi, hvor der gives konkrete forsøg, som i kan lave sammen med eleverne udenfor klasselokalet.

Hent kataloget her, print det ud og tag det med i din undervisning!

Udendørs undervisning

Udeskole styrker læring gennem praktisk undervisning, naturforståelse, samarbejde og tværfaglighed, skaber engagement og dynamik.

Natur og teknologi i det fri

Dyb forståelse, kreativitet, bæredygtighed giver øget motivation, indlæring, respekt.

Udeundervisning i biologi

Teori i praksis, organismer, økosystemer, dybere forståelse, observationer, sanser.

Udeundervisning i geografi

Udforsk økosystemer, kortlæg klimazoner, og forstå geografiske begreber gennem praktisk læring.

Hvad er udeundervisning?

Udeundervisning er en undervisningsmetode, hvor elever og lærere forlader klasseværelset og undersøger og lærer i udendørs omgivelser. Det indebærer at udforske og opnå viden uden for traditionelle rammer, hvilket fremmer praktisk læring, fysisk aktivitet, samarbejde og sanselighed.

Hvilke udeskole aktiviteter kan jeg lave?

Der er mange forskellige udeskole aktiviteter, du kan lave, afhængigt af dine elevers alder, fagområde og ressourcer.

Lad os give dig nogle eksempler på udeskole aktiviteter, som du kan lave sammen med dine elever.

Lav naturvandringer

Tag dine elever med på vandreture i nærliggende naturområder for at udforske og lære om plante- og dyreliv, økosystemer og naturlige fænomener.

Felteksperimenter

Udfør videnskabelige eksperimenter udendørs sammen med dine elever. I kan f.eks. undersøge vandkvaliteten i en nærliggende sø eller foretage en plantestudie for at forstå fotosyntese.

Lav et orienteringsløb

Lav et orienteringsløb, hvor din elever skal bruge både kortlæsning og navigationsevner til at finde forskellige poster rundt omkring i området.

Lav kunst af naturen

Brug naturen som inspiration til kreative aktiviteter. I kan lave alt fra landskabsmaleri, naturfotografering til skulpturudformning med naturlige materialer, som I hjælper hinanden med at finde.

Anlæg en skolehave

Giv dine elever viden om planter, økosystemer, bæredygtighed og ernæring ved at anlægge en skolehave.

Her skal eleverne hjælpe hinanden med at plante og pleje forskellige afgrøder, og ikke mindst smage på råvarerne, når de er klar til at blive høstet.

Produkter til udeskole

Vi har et stort udvalg af lærerige produkter til undervisning i fysiktimen, der kan hjælpe elever med at opbygge deres viden og færdigheder inden for faget.

Vores sortiment består af produkter, der er designet til at være engagerende og sjove, samtidig med at de giver en dybdegående forståelse af naturen.