Hvad er atom- og kernefysik?

Atomfysik er en gren af fysik, der beskæftiger sig med at undersøge strukturen og egenskaberne af atomer, herunder deres opbygning, interaktioner og kemiske egenskaber. Dette omfatter studiet af elementærpartikler, der udgør kerner og atomer, såvel som de kræfter, der holder dem sammen.

Atom- og kernefysik omfatter også studiet af radioaktivitet og radioaktive henfaldsprocesser, samt teorier om kvantemekanik og deres anvendelse på atomer. Det omfatter også studiet af eksperimenter, der anvendes til at undersøge strukturen og egenskaberne af atomer, såsom spredning af røntgenstråler.

Atom- og kernefysik spiller en central rolle i mange områder af naturvidenskaben, herunder kemi og astronomi.

Hvad er radioaktivt affald?

For skolers vedkommende er radioaktivt affald typisk Risøkilder, minigeneratorer, røgdetektorer, kilder til tågekammer og lignende. 


Hvordan bortskaffes radioaktive kilder?
Generelt bortskaffes kilderne af Dansk Dekommissionering ved at følge dette link