Laboratoriestrømforsyninger til høje spændinger

Gymnasieelever må gerne arbejde med spændinger over 25 V AC og 60 V DC under den forudsætning, at der anvendes strømforsyninger, hvor den maksimale udgangsstrøm er begrænset til 2 mA DC og 0,5 mA AC. Strømforsyningerne skal i øvrigt være sikrede på samme måde som lavspændingsstrømforsyningerne.

Læreren må som sagkyndig arbejde med højere spændinger end elever. Af sikkerhedsmæssige grunde er det imidlertid fornuftigt at arbejde med højspændingsstrømforsyninger, hvor den maximale udgangsstrøm er begrænset til 2 mA DC og 0,5 mA AC, hvis disse strømme er tilstrækkelige for at udføre de aktuelle forsøg.

Frederiksen Scientifics 6 kV højspændingsforsyning (367060) leverer mindre end 2 mA strøm og må derfor anvendes af gymnasieelever. Den er f.eks. velegnet til demonstration af fotoelektrisk effekt, eksperimenter med gnistdetektor til alfapartikler (512110), samt diverse elektronrør (f.eks. elektrondiffraktionsrør 508535 eller 508035).

Frederiksen Scientifics 500 V strømforsyning (365575) er i stand til at levere 50 mA og er derfor kun til lærerbrug. Den er velegnet til e/m-røret og andre elektronrør, som kræver spændinger på nogle hundrede volt.