Loddetin

Traditionelt har man tilsat bly til loddetin for at sænke smeltepunktet og for at gøre loddetinnet billigere. Mange blandinger af metaller har et blandingsforhold, hvor smeltepunktet er lavere end for hver af de to. Den blanding, der giver det laveste smeltepunkt, kaldes den eutektiske blanding. For bly-tin er det 61,9% tin, hvor smeltepunktet er 183 °C. Typisk har man dog benyttet et andet blandingsforhold for at sikre andre fysiske egenskaber ved lodningen. 

Imidlertid er bly sundhedsskadeligt og Arbejdstilsynet anbefaler, at skoleelever ikke benytter blyholdig loddetin (AT meddelelse nr. 4.01.7) 

Loddekolben 

Temperaturen på spidsen af en loddekolbe er sædvanligvis rigelig høj til at smelte loddetinnet. For de Antex loddekolber vi fører, er temperaturen 370 – 420 °C.

Alligevel kan man opleve, at det blyfri loddetin ikke slipper loddekolbens spids. Dette skyldes ofte, at loddespidsen er blevet slidt. Bliver loddekolben først slidt, så kobberet er synligt, tæres spidsen hurtigt af det flus-middel, der er i loddetinnet.

Dette problem er særlig fremtrædende ved blyfri lodning, hvor flusmidlet er noget kraftigere ætsende end ved almindeligt loddetin.

Resultatet er, at loddetinnet vanskeligere slipper loddespidsen, hvilket opleves som om loddekolben ikke er varm nok. 

Har du problemer med, at lodningerne ikke fungerer, så prøv at skifte spids inden du køber nye loddekolber. Det er betydeligt billigere. 

Vedligeholdelse af din loddekolbe

Loddespidsens levetid forlænges betragteligt, hvis spidsen holdes ”våd” (dvs. belagt med tin). En ”tør” spids vil hurtigere miste den beskyttende belægning og blotlægge det rene kobber. 

Vi anbefaler anvendelse af Tip Activator (Varenummer 647550). Den varme loddespids dyppes i produktet, hvorved en beskyttende film lægger sig på spidsens overflade. Dette udsætter oxidering og tæring af spidsen.

En allerede oxideret spids vil ofte kunne gøres brugbar igen, ved at der gentagende gange dyppes i henholdsvis Tip Activator og renses med loddesvampen.

Andre loddeprodukter

Antex tilbyder også loddestationer, gasloddekolber, komplette sæt med alt til loddeopgaven samt et bredt sortiment af specielle loddespidser.

Har du specielle ønsker, så kontakt vores fageksperter.